АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „КЛИНСКА“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „КЛИНСКА“

Денеска оперативата на ангажираната фирма „Жикол“ од Струмица започна со асфалтирање на дел од улицата „Клинска“ близу локалитетот „Калница“.

Градежните рабори се дел од проектот на Општина Кавадарци За подобрување на општинските улсуги, Грант од Светска банка преку Министерството за финансии, За социјална вклученост „МСИП-2-СГ-НЦБ-002-20“.

Проектот се однесува на Реконструкција на водоснабдителен систем, одделување на атмосферска канализација и асфалтирање на улицата „Клинска“ и дел од улицата „Методи Џунов-Џико“.

Работите на овој капитален проект започнаа во декември минатата година, а во наредниот период ќе усладеат дополнителни активности за негово целосно заокружување.