45 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

13 ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

 

44 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

43 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

 

41 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

40 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

39 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

38 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

 

 

37 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

 

 

 

 

22 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

24 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

27 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 

2 ВОНРЕДНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ