ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАНЧЕВ ВО ПОСЕТА НА СОУ „ЃОПЧЕ ПЕТРОВ“

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАНЧЕВ ВО ПОСЕТА НА СОУ „ЃОПЧЕ ПЕТРОВ“

Градоначалникот м-р. Митко Јанчев денесак оствари работна посета на СОУ „Ѓорче Петров“. Во придружба на директорот Горан Велковски Јанчев изврши увид на звршните работи од сеопфатмната реконструкција на ова стручно средно училиште.

Во услови на пандемија општината во соработка со владата, како и амбасадата на Кралството Норвешка реализираше проект за поставување на термо фасада, реконструкција на покривот, потоа на подот на ходниците училниците и на кабинетите. Реконструкцијата опфати поставување на нова ограда околу дворната површина, уредување на просторот.

Целосна реконструкција беше извршена и на осветлувањето во училиштетео со поставување на еколошки штедливи ЛЕД светилки.

На крајот од посетата Јанчев изрази нескриено задоволство од извршената работа, а со домажинот Велковски дадоа изјава за медиумите во која подробно ги презентираа пред јавноста реслизираните зафати, како и плановите за иднина, според кои општината посериозно ќе инвестира во подобрување на условите за работа и престој во средните стручни училишта.