ДОГРАДБА НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“  ДО СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА   

ДОГРАДБА НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“ ДО СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА  

Во рамките на комуналната изградба општината Кавадарци реализираше проект за продолжување на крак од улицата „Дисанска“ во населбата „Парк“. Ангажираната оператива деновиве ги заврши градежните работи со поставување на рабници за оформување на трасата на улицата во должина од 300 метри, по што се спроведе и тампонирање.

Во наредниот период  ќе уследи асфалтирање на улицата. Претходно на истата делница се изврши прокоп и поставување на цевки и шахти од новата линија за канализација.

Со реализацијата на овој проект општината ќе обезбеди урбанизиран и  асфалтиран пристап до Спомен костурницата од истичната страна.