Контакт од лице за поддршка на лица со попреченост

Лице за контакт со граѓани со попреченост:

 

Јанинка Леова

Помлад соработник за услуги на граѓаните од областа на социјална, здравствена и детска заштита, екологија, рурален развој

077/ 729-271

[email protected]