Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица, и долг за комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Превземи листа на должници за комунална такса-фирмарина 

Превземи листа на должници за данок на имот

Превземи листа на должници правни лицаДокумент