Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кавадарци ќе го реализира проектот за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска” во град Кавадарци – Општина Кавадарци.

Во прилог се два документи  Образец и механизам за жалби и поплаки.