Невладини организации во Општина Кавадарци

Организација Емаил Лице за контакт Тел број
Здружение на глуви и наглуви Zgml_kavadarci@yahoo.com Славка 043/411-773
Мобилност Mobilnost_kav@yahoo.com Славка 043/411-773
ЗГ за заштита, рехабилитација и организација на децата за РЕО Кавадарци stanoevz@yahoo.com Зоран станоев 071/898-171
Фестивал ,,Карневал”

Слоу фуд

stanoevz@yahoo.com

maja-s2003@yahoo.com

Зоран станоев

Маја Митрева

071/898-171

071/245-218

Народна техника и радио клуб ИСКРА ntehnika@yahoo.com Младен Марковски 075/487-933
ЗГ на слепи лица Султана Јошева 075/279-023
ЗГ Зона zonakavadarci@yahoo.com Никола Деков 077/705-706
ЗГ Иднината е сега dimitrijaa@yahoo.com Димитрија Ангелков 071/826-952
Црвен Крст kavadarci@redcross.org.mk Роза Илова 070/239-352
ЗГ Ластарчиња Лозарчиња Stefka_sazdova@yahoo.com Стефка Саздовска 072/250-852
ЗГ Панчелито Bate_pane@yahoo.com Панче Арсовски 078/318-710
Рибари Оскар Zsr_oskar@yahoo.com Борче Еленов 070/262-728
Алтер Центар Alter.centar.kav@gmail.com Марјан Тодоровски 078/729-822
Еко Живот ekozivot@yahoo.com Роберт Паризов 072/270-176

 

Креактив Aleksandra@kreaktiv.mk Александра Рисотва 072/38 805
ОЖ Визија Јоана Коцева  071/259-070
Здружение за негување и развој на винската култура, туризам и производи од грозје Винотек vinotоk@gmail.com Јован Еленов 075/209-949
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Кавадарци Cplip_kav@yahoo.com Здравко Јаковлев

(Славка)

043/411-773
Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци delnиk@mail.net.mk

 

Николчо Делов 070/651-136
Здружение Чекор кон Европа Кавадарци steptoeurope@gmail.com

 

Илинка Габева 072/230-222

 

Здружение на граѓани Васил хаџиманов Јуниор dkkavadarci@yahoo.com Владимир Темков 071/350-780

 

Здружение Ликовна колонија Михајлово Арт dkkavadarci@yahoo.com Владимир Темков 071/350-780

 

Друштво на ликовни уметници Кавадарци (ДЛУК) Ќиро Јосифов 075/493-711
Планинарско спортско друштво ОРЛЕ Кавадарци mincorov.nikola@yahoo.com

psd_orle@yahoo.com

Никола Минџуров 070/653-264

 

Здружение на Тиквешки Роми ztraim@yahoo.com Раим Сулејманов 075/987-065

076/647-711

Здружение Меѓународен фестивал на детски и младински хорови dkkavadarci @yahoo.com Илија Тренчев 072/307-405
Здружение на граѓани Карневалска група Сопот mile_grozdanov@yahoo.com Миле Грозданов 070/636-038
Здружение на граѓани Локален центар за поддршка на развој и демократија limbeminova@gmail.com

 

Лимбе Минова 071-397-101
Здружение на граѓани карневалса група Џоломари Бегниште ordanco@gmail.com Орданчо Лазаров 075/692-746
Еколошко Друштво Тисовец edtisovec@yahoo.com Сашко Данов 071/288-506
Општински Совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци Kostadinka.lalkova@gmail.com Костадинка Лалкова 072/307-228
Мултиетничко,мултикултурна организација Вешта жена подружница Кавадарци milicagocevska@gmail.com Милица Гочевска 078/415-521
Здружение на писатели Тиквешки цветови nadica_trenceva@yahoo.com Нада Тренчева 072/307-226
Здружение на ловци ТИКВЕШИЈА ldtikveskavadarci@t-home.com Васко Иванов 070/217-137
Џоломари Ресава Коце Ризов 072/250-682
Џоломари Дреново gjoke_panov@hotmail.com Ѓорѓи Панов 071/212-030
Рурален Фокус marijanapesic47@yahoo.com Maријана Пешиќ 070/266-483
Афродита Бела аfrodita.bella@yahoo.com Маричка Јосифова 070/394-031
Аеро клуб Витачево Јосифовски Гоце 070/324-910
Тиквешки Точкаџии Живко Груев 070/485-111
Сцена Прва bs_venus@live.com Билјана 078/242-078
Слоу Фоуд Маја_s_2003@yahoo.com Maja Mитрева 071/245-218
ЕВО- организација за Европски вредности evorganization@yahoo.com Златко Бакев 078 /261-122
СППМД gnancev@sppmd.org.mk

pmrkev@yahoo.com

Ѓорѓи Нанчев 078/307-760

078/307-770

Здружение на цивилни инвалиди од војната Civ_kav@yahoo.com.mk Илија Влаинков 043/411-773
Мото клуб Тиквеш раидерс Драган Петров 078/218-663
Фондација Тиквешки вински пат twineroute@gmail.com Виолета Јанкова 072/309-329
Здружение на производители на органска храна „Биовита“ biovitaorganic@gmail.com Цветанка Колева 078/ 237-139