Ново улично осветлување во населба Голеш лоцирана на Тиквешкото Езеро

Ново улично осветлување во населба Голеш лоцирана на Тиквешкото Езеро

Aнгажираната оператива за интервенции на јавното улично осветлување работеше на поставување на комплетно ново улично осветлување во населба Голеш лоцирана на Тиквешкото Езеро. Оваа населба досега немаше улично осветлување а е една од најголемите населби на Тиквешкото Езеро. Во прва фаза се поставени околу 50 столбови а во наредната фаза ќе се постават и нови светилки. Со реализацијата на овој проект значително ќе се подобрат условите за живеење за сопствениците на куќи во оваа населба, како и за туристите кои го посетуваат Тиквешкото Езеро.