Обновување на урбаната опрема на детските игралишта

Обновување на урбаната опрема на детските игралишта

Денес пожарникарите од ТППЕ на Кавадарци вршат обновување на урбаната опрема на детските игралишта.