Тековни огласи

Декември

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
15730/2019 Набавка на телевизор Стоки Набавки од мала вредност 30.12.2019 08.01.2020 10:00
15718/2019 Изработка на проект за гасификација    Услуги Поедноставена отворена постапка 30.12.2019 10.01.2020 10:00
15700/2019 Резервни делови и одржување на моторни возила и резервни делови и одржување на возила за ПП единица Услуги Набавки од мала вредност 30.12.2019 10.01.2020 12:00
14915/2019 Мрежичко санација на клизиште Работи Поедноставена отворена постапка 18.12.2019 03.01.2020 10:00
14775/2019 опрема за нуркање Стоки Набавки од мала вредност 17.12.2019 10.01.2020 10:00
14549/2019 Набавка на телевизор Стоки Набавки од мала вредност 13.12.2019 23.12.2019 10:00
14538/2019 Резервни делови и одржување на моторни возила и резервни делови и одржување на возила за ПП единица Услуги Набавки од мала вредност 13.12.2019 20.12.2019 12:00
14537/2019 набавка на лента за обележување Стоки Набавки од мала вредност 13.12.2019 20.12.2019 10:00

Ноември

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
13329/2019 Изнајмување на фотокопири и принтери Стоки Поедноставена отворена постапка 27.11.2019 16.12.2019 10:00
13202/2019 Новогодишни пакетчиња и чоколади Стоки Набавки од мала вредност 26.11.2019 03.12.2019 10:00
12877/2019 Зимско одржување на улици и патишта Работи Поедноставена отворена постапка 20.11.2019 06.12.2019 10:00
12876/2019 набавка на работи за изградба, реконструкција и модернизација на системот за улично осветлување во општина Кавадарци Работи Отворена постапка 20.11.2019 20.12.2019 10:00
12604/2019 Реконструкција на водоводни линии и атмосферска канализација во с.Сопот Работи Отворена постапка 18.11.2019 20.12.2019 10:00
12499/2019 Резервни делови и одржување на моторни возила и резервни делови и одржување на возила за ПП единица Услуги Набавки од мала вредност 16.11.2019 25.11.2019 12:00
12498/2019 Набавка на сообраќајни знаци Стоки Поедноставена отворена постапка 16.11.2019 06.12.2019 10:00
12470/2019 Крпење на ударни дупки Работи Отворена постапка 15.11.2019 16.12.2019 10:00
11300/2019 Набавка на градежни работи за приспособување на патната инфраструктура за пристап до земјодеско земјиште во локалитет Моклишко Езеро Работи Набавки од мала вредност 01.11.2019 08.11.2019 10:00

Октомври

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
09654/2019 Набавка на услуги за привремени вработувања Услуги Отворена постапка 09.10.2019 13.11.2019 10:00
09623/2019 Набавка на моторни бензини Стоки Поедноставена отворена постапка 08.10.2019 24.10.2019 10:00
09417/2019 Изградба на велосипедска патека од с.Ваташа-Моклишко езеро фаза 1 и фаза 2 Работи Отворена постапка 05.10.2019 05.11.2019 10:00
09417/2019 Набавка на опрема за видео надзор за ППЕ Стоки Набавки од мала вредност 05.10.2019 18.10.2019 10:00
09394/2019 Набавка на геодетски услуги Услуги Отворена постапка 04.10.2019 06.11.2019 10:00

Септември

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
08894/2019 Реконструкција на ул.Шишка во фази Работи Отворена постапка 27.09.2019 31.10.2019 10:00
08821/2019 Набавка на канцелариски материјал Стоки Поедноставена отворена постапка 27.09.2019 14.10.2019 10:00
08816/2019 Набавка на униформи и друга опрема Стоки Набавки од мала вредност 27.09.2019 04.10.2019 10:00
08810/2019 Изградба на Западен Булевар од Градски гробишта до Желков Дол Работи Отворена постапка 27.09.2019 30.10.2019 10:00
08717/2019 Набавка на цвеќе Стоки Набавки од мала вредност 26.09.2019 03.10.2019 10:00
08370/2019 Набавка на електроматеријали Стоки Поедноставена отворена постапка 20.09.2019 08.10.2019 10:00
08322/2019 Реконструкција на фасада и кров на СОЗШУ „Ѓорче Петров“ Кавадарци Работи Поедноставена отворена постапка 20.09.2019 07.10.2019 10:00
07897/2019 Набавка на градежни работи за изградба на гаража АН Работи Поедноставена отворена постапка 14.09.2019 30.09.2019 10:00
07757/2019 Надградба на Гис Услуги Набавки од мала вредност 12.009.2019 20.09.2019 10:00
           
           

Август

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
07088/2019 Стоки за тековно одржување на Општинска зграда Стоки Набавки од мала вредност 30.08.2019 10.09.2019 10:00
06711/2019 Реконструкција на водоводни линии и атмосферска канализација во с.Сопот Работи Отворена постапка 22.08.2019 25.09.2019 10:00
06665/2019 набавка на клима уреди Стоки Набавки од мала вредност 22.08.2019 25.09.2019 10:00
06416/2019 Набавка на униформи и друга опрема Стоки Набавки од мала вредност 19.08.2019 27.08.2019 10:00
06381/2019 Дигитални сертификати Стоки Набавки од мала вредност 17.08.2019 26.08.2019 10:00
06054/2019 набавка на цвеќе Стоки Набавки од мала вредност 13.08.2019 20.08.2019 10:00
05477/2019 Изградба на фекална канализација на населено место Раец крак 1 фаза 2 Работи Поедноставена отворена постапка 01.08.2019 16.08.2019 10:00

Јули

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
05199/2019 Набавка на услуги за изработка на фукционална анализа Услуги Набавки од мала вредност 29.07.2019 05.08.2019 10:00
04930/2019 Одржување на улична расвета Услуги Набавки од мала вредност 25.07.2019 01.08.2019 10:00
04793/2019 Поплочување на Перо видов, Младост и Бел Камен Работи Поедноставена отворена постапка 24.07.2019 09.08.2019
04592/2019 Набавка на пумпа за нечиста вода, агрегат и друга опрема Стоки Набавки од мала вредност 19.07.2019 26.07.2019 10:00
04562/2019 Организирање и изведба на пиротехнички огномет по повод пречекот на Новата 2020 година, гроздобер и други манифестации Стоки Набавки од мала вредност 19.07.2019 31.07.2019 10:00
04519/2019 Изградба на фекален колектор за отпадни води на град Кавадарци Работи Отворена постапка 19.07.2019 29.08.2019 10:00
04420/2019 Одржување на сервер, компјутери, компјутерска мрежа,видео надзор,телефонска централа и систем за евиденција на работно време Услуги Набавки од мала вредност 18.07.2019 25.07.2019 10:00
04258/2019 Набавка на огревен материјал за пожарна Стоки Набавки од мала вредност 16.07.2019 23.07.2019 10:00
03922/2019 Пристап до интернет база за податоци-законски и подзаконски акти Услуги Набавки од мала вредност 10.07.2019 19.07.2019 10:00
03782/2019 Присилно административно извршување, присилно уривање, отстранување и расчистување Работи Набавки од мала вредност 09.07.2019 19.07.2019 10:00
03754/2019 Набавка на услуги за изработка на фукционална анализа Услуги Набавки од мала вредност 09.07.2019 16.07.2019 10:00
03606/2019 набавка на работи за изградба, реконструкција и модернизација на системот за улично осветлување во општина Кавадарци Работи Отворена постапка 05.07.2019 12.08.2019 10:00
03582/2019 Витло за ПП Камион Стоки Набавки од мала вредност 05.07.2019 16.07.2019 10:00
03502/2019 Изработка на софтвер за финансии Услуги Поедноставена отворена постапка 04.07.2019 24.07.2019 10:00

Јуни

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
03181/ 2019 Набавка на дигитални сертификати Стоки Набавки од мала вредност 28.06.2019 05.07.2019 10:00
03149/ 2019 Изградба на тротоар на Западен Булевар Работи Набавки од мала вредност 28.06.2019 08.07.2019 10:00
02413/ 2019 Информатичка опрема, мултифукциски уреди и лиценциран софтвер Стоки Набавки од мала вредност 17.06.2019 26.06.2019 10:00
01288/ 2019 Изнајмување на оптичко влакно за save city мрежна инфраструктура за проток на информации Услуги Набавки од мала вредност 17.06.2019 26.06.2019 10:00
02073/ 2019 Пригодни плакети, пехари, медалји и сувенири Стоки Набавки од мала вредност 11.06.2019 20.06.2019 10:00
01970/ 2019 услуги за размена на податоци платни информации Услуги Набавки од мала вредност 07.06.2019 17.06.2019 10:00
01916/ 2019 Набавка на средства за хигиена Стоки Набавки од мала вредност 07.06.2019 17.06.2019 10:00

Мај

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
01380/ 2019 Набавка на огревен материјал за пожарна Стоки Набавки од мала вредност 28.05.2019 05.06.2019 10:00
00786/ 2019 Локален пат за с.Дреново Работи Поедноставена отворена постапка 15.05.2019 30.05.2019 10:00
00779/ 2019 Тоалетни кабини со изнајмување Стоки Набавки од мала вредност 14.05.2019 21.05.2019 10:00
00763/ 2019 Опрема за озвучување со изнајмување Стоки Набавки од мала вредност 14.05.2019 21.05.2019 10:00
00599/ 2019 Поплочување на ул.Владимир Назор и партерно уредување на ул.Смилица Работи Набавки од мала вредност 09.05.2019 16.05.2019 10:00
00585/ 2019 Дезинфекција, дератизација Услуги Набавки од мала вредност 09.05.2019 16.05.2019 10:00
00538/ 2019 Осигурување на имот Услуги Набавки од мала вредност 08.05.2019 15.05.2019 10:00
00534/ 2019 Поплочување и асфалтирање во села Работи Поедноставена отворена постапка 08.05.2019 23.05.2019 10:00
00471/ 2019 Поплочување на улици и тротоари и изградба на потпорен ѕид на ил.Киро Арсов-градежни работи за поплочување на улици и тротоари во МЗ Ваташа Работи Отворена постапка 04.05.2019 07.06.2019 10:00

Март

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
32/2019 Набавка на услуги за изработка на налепници со вклучена апликација Услуги Барање за прибирање понуди 01.03.2019 06.03.2019 10:00
30/2019 набавка на стоки-аудио комуникациска опрема дигитални радио станици и дигитален предавател Стоки Барање за прибирање понуди 02.03.2019 18.03.2019 10:00
33/2019 набавка на услуги за интернет и телевизија Услуги Барање за прибирање понуди 04.03.2019 11.03.2019 10:00
31/2019 Набавка на пијалоци Стоки Барање за прибирање понуди 07.03.2019 14.03.2019 10:00
35/2019 набавка за изведување на градежни работи на фекална, атмосферска канализација и водоводна линија (интервенции) Работи Барање за прибирање понуди 15.03.2019 26.03.2019 10:00
20/2019 Набавка на услуги за фиксна телефонија Услуги Барање за прибирање понуди 15.03.2019 21.03.2019 10:00
36/2019 набавка на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови на ул.„Ѓоре Брушански“ и ул.„Февруарски поход“ Работи Барање за прибирање понуди 21.03.2019 10.04.2019 10:00
37/2019 Набавка на стоки-прехрамбени производи Стоки Барање за прибирање понуди 22.03.2019 27.03.2019 11:00
34/2019 Набавка на услуги за изработка на софтвер за финансии Услуги Отворена постапка 25.03.2019 17.04.2019 10:00
39/2019 набавка на градежни работи за асфалтирање на паркинг Благој Крстиќ (позади Тинекс), ул.„Тошо Велков Пепето и ул.„Гоце Делчев“-крак Работи Отворена постапка 27.03.2019 18.04.2019 10:00
45/2019 набавка на градежни работи за поплочување на партерно уредување на парк полиција, тротоар на ул.7-ми Септември и реконструкција на партер ул.Илинденска во Општина Кавадарци Работи Отворена постапка 27.03.2019 19.04.2019 10:00
41/2019 набавка на услуги за лабораториски испитувања Услуги Барање за прибирање понуди 27.03.2019 05.04.2019 10:00
42/2019 Набавка на материјали за специјална намена за ППЕ Кавадарци (втор пат) Стоки Барање за прибирање понуди 27.03.2019 04.04.2019 10:00
43/2019 Набавка на заштитна опрема за ППЕ кавадарци Стоки Барање за прибирање понуди 27.03.2019 09.04.2019 10:00
44/2019 Набавка на услуги за изработка на софтвер за упис во градинка, за иницијативи,електронско пополнување на барање на услугите за граѓаните Услуги Барање за прибирање понуди 27.03.2019 11.04.2019 10:00
46/2019 Набавка на прехрамбени производи Стоки Барање за прибирање понуди 29.03.2019 10.04.2019 10:00
38/2019 Набавка на услуги за печатење на материјали Услуги Барање за прибирање понуди 29.03.2019 08.04.2019 10:00
47/2019 набавка на опрема за воспоставување на електронски систем за видео надзор на главните сообраќајници во градот Стоки Отворена постапка 30.03.2019 22.04.2019 10:00

Февруар

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
28/2019 набавка на градежни работи за реконструкција и адаптација на детска градинка во Возарци Работи Работи 22.02.2019 05.03.2019 10:00
21/2019 набавка на услуги за набавка на услуги за интернет и телевизија Услуги Услуги 21.02.2019 26.02.2019  10:00
29/2019 набавка на градежни работи за реконструкција на кровови Работи Отворена постапка 21.02.2019 19.03.2019 11:00
16/2019 Набавка на канцелариски материјал Стоки Барање за прибирање на понуди 20.02.2019 28.02.2019 10:00
26/2019 Набавка на тонери Стоки Барање за прибирање на понуди 19.02.2019 01.03.2019 10:00
18/2019 Набавка на градежни работи за изградба на паркиралишта на КПбр.11968,КО кавадарци Работи Отворена постапка 19.02.2019 18.03.2019
12/2019 Набавка на електрична енергија Стоки Отворена постапка 19.02.2019 05.04.2019 10:00
27/2019 Набавка на градежни работи за асфалтирање на улици во Општина Кавадарци Работи Отворена постапка 19.02.2019 18.03.2019 10:00
24/2019 Набавка на услуги за осигурување навозила Услуги Барање за прибирање понуди 18.02.2019 04.03.2019  11:00
23/2019 Набавка на услуги за регистрација на моторнивозила Услуги Барање за прибирање понуди 18.02.2019 26.02.2019  10:00
11/2019 Набавка на материјализа специјална наменазаППЕ Кавадарци Стоки Барање за прибирање понуди 18.02.2019 04.03.2019 10:00
22/2019 набавка на услуги за превентивно одржување на софтверски пакет за интегрирана електронска општина Услуги Барање за прибирање понуди 16.02.2019 21.02.2019 10:00
25/2019 набавка на стоки за улично осветлување-електроматеријали Стоки Отворена постапка 16.02.2019 08.03.2019 11:00
19/2019 набавка на градежни работи за поплочување на улици, тротоари и други јавни површини Работи Отворена постапка 16.02.2019 08.03.2019 10:00
17/2019 набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини Работи Барање за прибирање понуди 15.02.2019 25.02.2019 10:00
15/2019 Набавка на подароци за делегации Стоки Барање за прибирање понуди 13.02.2019 22.02.2019 10:00
14/2019 Набавка на услуги за сервесирање, полнење и одржување наПП апарати Услуги Барање за прибирање понуди 13.02.2019 19.02.2019 10:00
6/2019 Набавка на сообраќајни знаци Стоки Барање за прибирање понуди 11.02.2019 21.02.2019 10:00
13/2019 Набавка на градежни работи за изработка на атмосферска решетка на ул.,,1-ви Мај“ Работи Барање за прибирање понуди 08.02.2019 13.02.2019 10:00
7/2019 Набавка на работи за изградба, реконструкција и модернизација на системот за улично осветлување во Општина Кавадарци Работи Отворена постапка 08.02.2019 11.03.2019 10:00
8/2019 Набавка на услуги за изработкана проекти иревизија на истите Услуги Отворена постапка 06.02.2019 27.02.2019 11:00
9/2019 набавка на услуги за процена на недвижен имот Услуги Барање за прибирање понуди 01.02.2019 07.02.2019 10:00
10/2019 Набавка на градежни работи за крпење на ударни дупки Работи Отворена постапка 01.02.2019 21.02.2019 10:00
3/2019 Јавна набавка на градежни работи за (фарбање и крпење) на објекти кои се утврдени како објекти од значење за општина Кавадарци Работи Отворена постапка 01.02.2019 27.02.2019 10:00

Јануар

Број на оглас Предмет на договор Вид на договорот Вид на постапка Датум на објава Краен рок
1/2019 Набавка на услуги за надзор над изградба на градби согласно Законот за градење Услуги Барање за прибирање понуди 24.01.2019 04.02.2019 10:00
5/2019 Набавка на услуги за квалитативна и квантитативна контрола на нафтени деривати Услуги Барање за прибирање понуди 28.01.2019 04.02.2019 10:00
4/2019 Набавка на услуги за миење на возила сопственост на Општина Кавадарци Услуги Барање за прибирање понуди 29.01.2019 05.02.2019 10:00
2/2019 Набавака на услуги за мобилнателефонија Услуги Отворена постапка 31.01.2019 20.02.2019 10:00