Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

 

Општина Кавадарци, организира Јавна расправа за сите урбани и месни заедници за подготовка на годишните програми за 2021 година.
Јавните расправи се предвидени за наредната недела согласно распоредот во прилог. На расправата можат да присуствуваат најмногу 10 членови од Советот на урбаната или месната заедница.
Јавната расправа се организира во големата сала за седници во зградата на локалната самоуправа, согласно сите протоколи за заштита од пренесување и ширење на вирусот Ковид 19.

Распоред за јавна расправа за урбани и месни заедници:
20.10.2020 година ( вторник )
10 часот – УЗ Љубаш
11 часот – УЗ Слога
12 часот – УЗ Задругар
13 часот – УЗ Киро Крстев
14 часот – УЗ Браќа Џунови
15 часот – УЗ Браќа Досеви
16 часот – УЗ Кула

21.10.2020 година ( среда )
10 часот – УЗ Страшо Пинџур
11 часот – УЗ Глишиќ
12 часот – МЗ Ваташа
13 часот – МЗ Сопот
14 часот – МЗ Марена
15 часот – МЗ Возарци
16 часот – МЗ Дреново

22.10.2020 година ( четврток )
10 часот – МЗ Бегниште
11 часот – МЗ Ресава
12 часот – МЗ Дабниште
13 часот – селата од Бошавијата ( с.Мрежичко, с. Страгово, с.Драгожел, с.Гарниково, с.Бохула, с.Конопиште, с.Горна Бошава, с.Радња, с.Мајден, с.Рожден, с.Долна Бошава, с.Бојанчиште и с.Крњево)
14 часот – МЗ Фариш и МЗ Раец
14:30 часот – МЗ Кесендре и МЗ Куманичево
15 часот – МЗ Брушани и МЗ Галишта
15: 30 часот – МЗ Шивец и МЗ Чемерско
16 часот – МЗ Шешково и МЗ Клиново