ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПАТЕКИ  НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПАТЕКИ НА ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ реализираат проект за поплочување на дополнителни 1500 метри квадратни пристапни патеки во кругот на градските гробишта.

Се работи за инвестиција во износ од 1,5 милиони денари. Парите согласно проектот се вложуваат во поплочување со бехатон коцки на постојните како и оформување на наови пристапи до гробните места на горното ниво.

Изведувач на работите е формата „Класик компани 2010“ од Охрид.