ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПРОСТОР ПРЕД ЗГРАДА НА УЛИЦАТА „ИГМАН“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПРОСТОР ПРЕД ЗГРАДА НА УЛИЦАТА „ИГМАН“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „АС Машини“ деновиве го реализира комуналниот проект за поплочување на просторот пред колективна станбена зграда на улицата „Игман“.

Според проектот со поставување на павер елементи се поплочува површина од 200 метри квадратни. Претходно, просторот  се расчисти и подгови за поплочување.

Проектот е на барање на жителите, а се реализира со средства од општинскиот буџет наменети за комунална изградба.

Со поплочувањето станарите на зградта и околните куќи ќе добијат урбанизиран простор.