ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЦРНОРЕЧКА“

ПОПЛОЧУВАЊЕ ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЦРНОРЕЧКА“

Општината Кавадарци продолжува со реализација на програмата за комунална изградбра. Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ работи на реализација на проектот за изградба на тротоари на улицата „Црноречка“.

Се работи на поплочување на тротоари на двете страни од учлицат со вкупна површина од 340 квадратни метри.

Со овој зафат општината овозможува посигурно движење на пешаците по ново пробиената делница од улицата на спојот меѓу „Западен булевар“ (кај градските гробишта) и спојот со улицата „Ѓоре Брушански“.