Потпишан договорот помеѓу Општина Кавадарци и младинските организации СППМД и Креактив

Потпишан договорот помеѓу Општина Кавадарци и младинските организации СППМД и Креактив

Општина Кавадарци и младинските организации СППМД и Креактив потпишаа договор за соработка со Општина Кавадарци за оварање на прв младински центар во државата. Општина Кавадарци е прва од трите општини во која се отстапува на користење простор за формирање на Младински центар. Уредувањето на просторот го изврши Агенција за млади и спорт а останатите трошоци се на Општина Кавадарци.