ПРВА ФАЗА ОД ПРОБИВАЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ПРВА ФАЗА ОД ПРОБИВАЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на пробивање на улицата „Западен булевар“ на потегот од градските гробишта до спојот со улицата „Ѓоре Брушански“ кај „Кавадаречки дол“.

Во оваа прва фаза се работи на делница во вкупна должина од 740 метри, од кои првите 300 метри се целина на коловоз и тротоари, по што улицата се дели на два крака, секој со должина од 240 метри.

Според проектото на општината на оваа делница се реконструира старат подземна инфраструктура на водовод и каализација (фекална и атмосферска), а се посатавуваат и целосно нови линии таму каде што има потраба.

Во наредниот период ќе следи поставување на рабници и тампонирање, а во завршната фаза улицата ќе се асфалтира. Урбанизацијата на оваа нова улица ќе се заокружи со поставување на нова линија од системот на улично осветлување на високи метални столбови  со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.