РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИНДУСТРИЈСКА“

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИНДУСТРИЈСКА“

Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци работи на отстранување на стариот и достарен асфалт на дел од улицата „Индустријска“ во кругот на поранешниот Дрвен комбинат„Страшо Пинџур“.

Според роектот на делницата поредвидена за ревитализација покрај отстранувањето на стариот асфалт че уследи поставување на рабници, тампонирање и асфалтирање.

Општината е финансиер на проектот со кој се подобрува патната инфраструктура во една од индустријските зони на градот, каде работат значаен број на фирми од малото стопанство.