Реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ

Реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ

Во тек е реконструкција на атмосферска канализациона линија на ул.Сава Ковачевиќ во населба Глишиќ. Канализационата линија е во должина од 400 метри, со сливни решетки за атмосферски води.