Реконструкција на фонтаната во “ПАРК НА РЕВОЛУЦИЈА“

Реконструкција на фонтаната во “ПАРК НА РЕВОЛУЦИЈА“

 По долг период Општина Кавадарци ја реконструира  фонтаната во “ПАРК НА РЕВОЛУЦИЈА“. Во тек е реконструкција и на фонтаната во Градскиот парк и поставување на нова фонтана на кружен тек на улица Никола Минчев. Работите ги изведува фирмата Метал Апостолов од Кавадарци. За оваа намена од буџетот на општината се издвоени 2.858.038 денари.