Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

На ден 22.10.2020 година со почеток во 17:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година.

Поради почитување на мерките за заштита на населението од Ковид 19 присуството на поднестелите на барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година  при спроведување на ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ќе биде ограничено на максимум 10 лица по принципот прв дојден.