20 000 САДНИЦИ ЧЕМПРЕС ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

20 000 САДНИЦИ ЧЕМПРЕС ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

Општината Кавадарци и ЈП „Македонски шуми“ подружница „Бор“ денеска ја завршиа есенската акција за пошумување 2019 година. Според акциониот план се пошумуваше на локалитетот „Журов дол“ над селото Ваташа, каде беа посадени нови 15.000 садници на чемпрес паперпод.

Ова е четврта акција за пошумување на голините на поројницата. Во акцијата учествуваа: вработените од Општина Кавадарци, вработени во подружницата „Бор“ Кавадарци, ЈП „Комуналец“, и од компанијата „Кожувчанка“.

Оваа акција беше продолжување на претходните со која беа пополнети позициите на исушените багремови садници, а паралелно се пошумиа нови 10 хектари ерозивна почва.