Најнови Постови

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци максимално ја користи продолжената градежна сезона за реализација на нови проекти од комуналната изградба.

Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со купна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел ќе се постават павер елементи, а за возврат пешаците ќе добиа побезбеден простор и ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“  КАЈ КОМПЛЕКСОТ ЗГРАДИ „СИЛЕКС“

ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“ КАЈ КОМПЛЕКСОТ ЗГРАДИ „СИЛЕКС“

Во фаза на реализација е уште еден комунален проект на општина Кавадарци. Градежната оператива го гради потпорниот ѕид на дел од улицата „Страшо Пинџур“ спроти комплексот згради „Силекс“.

Објектот е во должина од 14 метри и висина од 2,75 метри, со намена за спречување на ерозија и лизгање на земјиштето под објектите изградени над него. За негова изградба од буџетото се инвестираат 628.000 денари, во склоп на програмата за комунална изградба.

Со овој проект општината овозможува побезбедно движење на пешаците и на сообраќајот во овој дел на една од нај фрекфентните регионални улици во Кавадарци.

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

 

Општина Кавадарци како дел од програмата за одржување на јавно прометните површини, преку ЈП „Комуналец“ реализираше акција за кастрење на дрворедот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи за интервенција на кастрење на обраснатите дрвја на потегот од спојот со булевар „Никола Минчев“ до спојот со булевар „Цветан Димов“.

Приоритет при изведбата на овој зафат беше расчистување на гранките кои попречуваа во јавното улично осветлување.  Главната интервенција беше за отстранување на гранките кои во ноќните часови пречеа на светилките кои го осветлуваат тротоарот, и што предизвикуваа пречки и проблеми при движењето на печаците.

Исто така беа отстранети старите, сувите, како и гранките обвиснати над коловозната лента кои правеа проблеми на возилата . 

ПОСТАВЕНИ СОЛАРНИ МАРКЕРИ НА ПЕШАЧКИ ПРЕМИНИ

ПОСТАВЕНИ СОЛАРНИ МАРКЕРИ НА ПЕШАЧКИ ПРЕМИНИ

Во насока на подобрување и унапредување на бебедносната состојба на пешаците и возачите во градот Општина Кавадарци го реализира проектот за поставување на соларни маркери на пешачките премини.

Станува збор за проект со кој на дел од нај фрекфентните градски улици ќе се постават соларни светлечки маркери. Станува збор за современа технологија која овозможува пешачките премини ноќе да бидат осветлени со лед трепкачи во црвена боја, кои од далеку ќе ги предупредуваат возачите дека се приближуваат кон пешачки премин. Маркерите се опремени со фото волтаици и батерии кои дење сончевата светлина ќе ја претвораат и акумулираат во електрична енергија, со која во ноќните часови ќе се напојуваат трепкачките лед диоди.

Општината за оваа намена издвои 195.644 денари, а со овие пари се набавени 155 соларни маркери на три улици и на кружниот тек кај автобуската станица. Изведувач на работите е специјализираната фирма „Виадукт Трејд“ од Гостивар.

На централната кавадаречка улица „Илинденска“ со соларни ќе бидат заменети старите рефлектирачки маркери, а соларни покрај на оваа ќе се вградат и на улиците „7 Септември“ и „Блажо Алексов“.

Ова е втор проект во кој општината за подобрување на безбедноста во сообраќајот користи современа ЛЕД технологија.

Во текот на летото на улицата „Илинденска“ беа поставени светлечки ЛЕД занци за пешаци.

 

ПРОБИЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА  „СТРАШО ПИНЏУР“

ПРОБИЕН ДЕЛ ОД ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „СТРАШО ПИНЏУР“

Како дел од програмата за комунална изградба Општина Кавадарци реализираше проект за рушење на стари куќи подложни на паѓање, кои воедно и правеа пречки во нормалното одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците. Во текот на октомври и почетокот на ноември беа рушени две такви куќи на улицата „Страшо Пинџур“ кај „вториот триаголник“.

Веднаш по нивното отстранување општината превзеде мерки за пробивање на тротоар во должина од педесеттина метри, како продолжение на постоечкиот.

Општина Кавадарци со рушењето на два опасни објекти трајно реши децениски проблем. Имено овие куќи со еден свој дел влегуваа во коловозната лента стеснувајќи ја улицата, при што претставуваа опасност како за возилата така и за пешаците. Пробивањето на ова тесно сообраќајно грло во многу ќе го подобри нормалното и непречено одвивање на сообраќајот по мошне фрекфентната регионална улица „Страшо Пинџур“ во правец кон Ваташа како и кон Витачеви и селата и капацитетите од „подкожувјето