Секретар на општина Кавадарци

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Кире Делов

 

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Завршено средно образование во Гимназија „Добри Даскалов“- Кавадарци во преиод од 1993 – 1997 година на правна насока.
  • Дипломиран Плитиколог на Софиски универзитет  „Климент Охридски“ – Софија, Р.Бугарија во период од 1998 – 2002 година. Квалификација Политички науки – надворешна политика и компаративна политикологија.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

žОрганизација

Министерство за надворешни работи

                            Период

ž                                     Позиција

Февруари 2008- Февруари 2009

Советник, Сектор за мултилатерални односи

                              žПериод

ž                                      Позиција

Март 2009-Март 2010

Раководител на Одделение за Обединетите Нации Сектор за мултилатерални односи

 

                              žПериод

ž                                      Позиција

Април 2010 – Септември 2010

Советник, Постојана Мисија на Република Македонија во Обединетите Нации, Њујорк

 

                              Период

ž                                      Позиција

Октомври 2010-Април 2011

Заменик раководител на Сектор за мултилатерални односи

 

                              žПериод

ž                                      Позиција

Мај 2011- Октомври 2011

Советник, Постојана Мисија на Република Македонија во Меѓународните Организации, Виена

 

                              žПериод

ž                                      Позиција

Ноември  2011- Јуни 2012

Заменик раководител на Сектор за Мултилатерални односи

 

                              žПериод

ž                                      Позиција

Јули 2012-

Секретар на општина Кавадарци

 

 

УЧЕСТВО НА СЕМИНАРИ/ОБУКИ

 Период

žНазив

                  ž           Организација

Декември 1-5, 2014;

Едукација за Јавни Набавки

Министерство за финансии – Биро за Јавни Набавки

ž Период

žНазив  

ž Организација

Јануари 16-20, 2012;Прага, Чешка Република

Студиска обука за Контрола за извоз на оружје

Работна група на Советот на ЕУ за контрола на извоз на конвенционално оружје – (COARM)

ž Период

žНазив  

ž Организација

Ноември 14-18, 2011; Варшава, Полска

Студиска обука за Контрола за извоз на оружје

Работна група на Советот на ЕУ за контрола на извоз на конвенционално оружје – (COARM)

ž Период

žНазив

ž Организација

Април 15-Mај 28, 2009; Хаг,Холандија

5-ти Курс за млади дипломати од Југоисточна Европа

Клингендал Институт

  ž Период

                                        žНазив                         ž          Организација

 

Јануари 2009

Комуникациски вештини и односи со јавноста

Центар за образование и обукаТим-МОТИВА Д.О.О – Член на Европскиот совет за бизнис активности

ž Период

žНазив

ž Организација

Ноември 12-21, 2008, Тирана, Р. Албанија

Обука за Набљудувачи на изборен процес на краток рок

ОБСЕ/ОДИХР

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Мај 19-23,  2008

Меѓународни истраги за оружје за масовно уништување со двојна употреба

FBI-Федерално биро за истраги; USA- Defense department- Оддел за одбрана

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Октомври 2004

Политички комуникации.

Mлади лидери во Р.Македонија, Фондација “Конрад Аденауер”

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Октомври 2004

Водење на кампања

IRI- Интернационален Републички институт

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Октомври-Декември 2003

Канцелариски Менаџмент-Office management

Центар за образование и обука Тим-МОТИВА -Член на европскиот совет за деловно работење

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Октомври 2003

Обука за менаџери на изборен процес

NDC-NansenDialogueCenter

 

ž Период

žНазив

ž Организација

Септември 2003

Обука за комуникација со медиумитe

NDC-NansenDialogueCenter