Автори: Општина Кавадарци

општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002…
општина -зграда

Јавна расправа Екологија на тема „Состојби и можни решенија за надминување на проблемот со сезонското загадување на воздухот со ПМ 10 честички“

  Општина Кавадарци организира Јавна расправа на тема:  „Состојби и можни решенија за надминување на…