Автори: Општина Кавадарци

општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граганите на територијата на Општина Кавадарци за набавка на горилник на плин за печење на ракија од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  Врз основа на Одлуката за  надоместување на трошоци на граѓаните…