Автор: Општина Кавадарци

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАНЧЕВ БЕШЕ ДОМАЌИН НА СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ ОД АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УКИМ ОД СКОПЈЕ

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАНЧЕВ БЕШЕ ДОМАЌИН НА СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ ОД АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УКИМ ОД СКОПЈЕ

Денеска градоначалникот на  Кавадарци м-р Митко Јанчев и деканот на факултетот заархитектура д-р Огнен Марина потпишаа меморандум за соработка. Студентите на Архитектонскиот факултет со свои проекти ќе даваат нов лик на Кавадарци. Нивните предлози и идеи ќе бидат дел од идното уредување на градот. токму со таа цел, идните архитекти со своите проекти да дадат поубав лик на градот.

          Градоначалникот Јанчев непосредно по потпишувањето на меморандумот изјави: „Студентите и целокупниот капацитет на Архитектонскиот факултет ќе бидат вклучени во овој меморандум за соработка за давање студии и идеи за наши потреби. Општина Кавадарци ќе изготви приоритетни проблеми и видувања за развојот на градот и ќе ги прати до факултетот, а ќе добиваме помош од факултетот во развојот на градот“.

          „Покрај деканот и професорите имаме и 90 студенти, гости, кои денеска ќе ни презентираат нивна визија и гледање за проблемите во град Кавадарци. Ми се чини дека е вклучен и градскиот плоштад за негово раззеленување и разубавување и вклучување на други содржини. Се надевам на успешна соработка со овој факултет бидејќи нивниот капацитет е немерлив“ подвлече градоначалникот Митко Јанчев.

Јанчев нагласи дека соработката на Општината Кавадарци со високо образовните институции е исклучително значајна не само за студентите туку и за Локалната самоуправа.

          Деканот на факултетот проф.д-р Огнен Марина го поздрави потпишувањето на меморандумот со Општина Кавадарци и нагласи дека целиот капацитет на факултетот ќе биде искористен за проекти кои ќе дадат убав лик на Кавадарци. „Архитектонски факултет, од студентите и студентските проекти па се до професорите и стручните и научни студии, кои можеме да ги изработиме, демонстрираме капацитет, не само за справување со предизвиците кои ги имаат градовите во Македонија, туку и нашата посветеност заедно со локалната заедница да ги споделиме нашите знаења и искуства за да создадеме подобри градови, подобри локални заедници“ рече деканот.

          Тој го потенцира фактот дека Кавадарци секогаш бил во фокусот на архитектите и планерите и дека пред неколку децении професор од факултетот ги подготвувал урбанистичките планови на Кавадарци. „Се разбира дел од оние точки, објекти кои се автентични во градот и кои се дел од идентитетот на градот, да ја спомнам спомен костурницата, паркот, центарот на градот, па дури би рекол и зградата на општината се предизвик и би рекол една од ретките средини каде можеме да се почувствуваме градски. Врз основа на сето тоа искуство на тој историјат на градот ние можеме да размислуваме и за иднината“ рече деканот на Архитектонскиот факултет.

ОБЈАВА  За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

ОБЈАВА За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа , член 39 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.13/06, 24/2010), а во врска со член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ”бр.68/04,127/06,114/09,83/10,140/10,17/11,53/11,6/12, 23/13, 120/131 63/13,187/13,42/14,112/14,166/14,44/15,97/15,124/15,129/15,193/15, 37/16 , 71/16),

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Објавува

ОБЈАВА

За прибирање на понуди за распределба на линии и за добивање на дозвола за вршење на општински линиски превоз за превоз на патници на територијата на Општина Кавадарци

Линија бр.3

КавадарциШивецВозарциДреново

Линија бр.6

КавадарциСтраговоКрњевоЧемерско –Бохула

Линија бр.7

КавадарциСтраговоКрњевоГ.Бошава,Долна Бошава,Конопиште –Бојанишка станица

Линија бр.8

КавадарциВозарциМотел ДреновоРаец

Линија бр.10

КавадарциБојанчишка станицаМрежичко –Рожден

Линија бр.11

КавадарциВозарциМотел Дреново –ДебриШтеТрстеник

Линија бр.12

КавадарциРаец

Заинтересираните превозници треба да ги исполнуваат следните услови:

  1. 1.       Да е впишан во Централниот регистар на Република Македонија

и да има регистрирано приоритетна дејност / главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;

  1. 2.       Да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да

има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште, што ги исполнуваат посебните техничко – експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на општински линиски превоз;

АМБАСАДОРОТ НА УНГАРИЈА ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

АМБАСАДОРОТ НА УНГАРИЈА ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Градоначалникот на Општина Кавадарци г-дин Митко Јанчев денеска оствари работна средба со Неговата Екселенција, Амбасадорот на Унгарија во Република Македонија господинот Ласло Иштван Дукс.

Ова е прва средба на градоначалникот Митко Јанчев со Неговата Екселенција  Дукс, кој во Кавадарци пристигна во придружба на економскиот советник во унгарската амбасада г-дин Ервин Сел.

По завршувањето на првата работна средба на градоначалникот на Кавадарци со амбасадорот на Унгарија, Јанчев и Дукс, дадоа изјави за јавноста.

Градоначалнуикот Јанчев истакна дека денешната средба минала во исклучително пријателски и конструктивен разговор. Од негова страна го запозна гостинот од Унгарија со географскте карактеристики,  и стопанско економските потенцијали на Општина Кавадарци. Јанчев притоа истакна дека општината е меѓу водечките во Македонија по економските можности и отворена за соработка со сите пријатели и потенцијални деловни партнери. Градоначалникот посопчи дека од Унгарија посебно Будимпешта има што да се научи за екологијата и заштитата на водите, а токму идната прочистителна станица за отпадни води беше и тема на разговор на средбата.

Неговата Екселенција амбасадорот Ласло  Дукс посочи дека  средбата со градоначалникот Јанчев била исклучително плодна. Тој добил директни и многукорисни информации за  економските можности на општината. Смета дека лозаровинарскиот карактер на Кавадарции регионот, се добра можноста за идна соработка со сличен регион во Унгарија, која исто како и Македонија има развиено лозаро винарство. Особено се атрактивни  можностите за соработка на тоа поле, ако и во развојот на винскиот туризам.

Јавен повик за изразување на интерес на млади лица за запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци

Јавен повик за изразување на интерес на млади лица за запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за Локалната Самоуправа ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.05/02)Градоначалникот на Општина Кавадарци  објавува:

 Ј А В Е Н   П О В И К за изразување на интерес на млади лица  за  запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци и вклучување во активностите на секторот

   Општина Кавадарци со цел да го промовира и зајакне работењето на Секторот за Локален Економски Развој ги повикува  да изразат интерес, сите лица од Општина Кавадарци кои ги исполнуваат следниве критериуми:

 –          Завршено универзитетско образование од следниве области ( економски, правни и општествени науки)

–          Познавање на англиски јазик минимум ниво Ц1

–          Познавање во изработка на проектни апликации

Заинтересираните кандидати да  ги достават следниве документи :

–          Кратка биографија

–          Мотивационо писмо ( не подолго од една страна)

 Пријавата заедно  со бараните документи да се достават  во затворен плик со назнака ,,Јавен Повик- Сектор ЛЕР,, во архива на Општина Кавадарци најдоцна до 16 Фебруари 2018 година  до 16 часот. Пријавите пристигнати по наведениот рок нема да се разлегуваат.

По разгледување на пријавите  кандидатите ке бидат повикани на разговор.

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ГРАДОНАЧАЛНИК

М-р Митко Јанчев

Јавен повик

Поставување пречки за побезбеден сообраќај во Општина Кавадарци

Оптшина Кавадарци денеска започна со реализација на проектот Поставување на средства за смирување на сообраќајот. Станува збор за  поставување на конусни пластични пречки на коловозните лентиод неколку градски улици. Тие имаат за цел да го спречат брзото и непрописно возење.

Согласно проектот, во наредниот период ќе бидат поставени вкупно 105 парчиња и тоа на неколку фрекфентни улици во близина на две  основни училишта.

Првите вакви пречки беа поставени на две локации на улицата „Димката Ангелов-Габерот“ на влезот во ООУ „Тошо Велков-Пепето“.

Потоа  оперативата на  специјализираната фирма „Боита Инг“ од Скопје работеше на  Булеварот„Цветан Димов“ на влезотво ООУ „Гоце Делчев“и тоана двете коловозни ленти.

Овој комунален зафат на Општина Кавадарци ќе биде заокружен со поставување на 65 флуоресцентни пластични сигнализатори под стриучно име „катадиоптери“. Тие имаат за цел во ноќните часови да ги предупредуваат возачите дека се приближуваат кон пешачки премин.

Овие сигнализатори ќе се постават на улиците: „Охридска“, „Љубашка“ и „Партизанска“ со спојотна  „Илинденска“, како и на ул. „Пионерска“ кај ООУ„Тоде Хаџи-Тефов“.

Општината очекува овие зафати во многу да ја подобрат безбедноста на сообраќајот низ фрекфентните градски улици.