Автор: Општина Кавадарци

ПРИВРШУВА САНАЦИЈАТА НА ГРАДСЈИОТ СТАДИОНИ СЕВЕРНАТА ТРИБИНА

ПРИВРШУВА САНАЦИЈАТА НА ГРАДСЈИОТ СТАДИОНИ СЕВЕРНАТА ТРИБИНА

Општината Кавадарци после превземањето на Градскиот стадион, систематски работи на санирање на инфраструктурата. Деновиве во завршна фаза се работите околу поставувањето на дрвени седишта на северната тибина. Претходно оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарциизврши санација на рушениот ѕид на спојот меѓу источната и северната трибина, апотоа беа санирани големите оштетувања на бетонот на просторот за седење. По таа санација се пристапи кон поставување на дрвените седишта. Со овој зафат во многу се подобриа условите за следење на натпреварите на ГФК „Тиклвеш“. Овој зафат се финансира од програмата за комунална изградба, а парите се од општинскиот буџет.

Во посета на објектот беше градоначалникот Александар Панов. Тој изрази задоволство од квалитетот на работата, а посетата ја искористи во присуство на медиумите да потсети дека Општината под негово водство континуирано вложува во подобрување на инфраструктурата во спортот. Панов нагласи дека во периодот 2013-2017 според Програмата за сопорт и млади, од опшптинскиот Буџет, се обезбедени вкупно  15.200.000 денари. Од овие сретства на спортските клубови и здруженија се исплатени 11.180.000 денари. Останатите се вложени во проекти, турнири и манифестации.

 

ОПШТИНАТА ПЕРМАНЕНТНО ВЛОЖУВА ВО РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА

ОПШТИНАТА ПЕРМАНЕНТНО ВЛОЖУВА ВО РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА

 Општината Кавадарци и во вториот мандат на градоначалникот Александар Панов, како приоритет во Локалниот економски развој се фокусираше на реконструкција и осовременување на патната мрежа. Во корелација со Владата на Република Македонија се реализираа низа значајни проекти за ревитализација на регионалните и на локалните патишта, како во низинскиот така и во ридско планинскиот дел на Општината.

     Реконструкцијата на регионалниот пат Кавадарци-Мушов Гроб е битен проект за ревитализација на ридско планинскиот делод општината. На 24 ноември 2013 година свечено е предаден во употреба реконструираниот и ревитализиран регионален патен правец Кавадарци-Мушов Гроб во должина од 16 километри. Со овој проект се осовремени главната сообраќајна артерија која води кон планината Кожув, каде се наоѓаат значајни стопански и туристички капацитети.

    На оваа патна делница се надоврзуваат локалните патни правци кон селата од Бошавијата. Реконструкција и адаптација на локален пат од м.в. Ладно Долче до с.Страгово. Во  првата фаза беше извршена  реконструкција во должина од  5,35 км,  со зголемена широчината на 5,50 м, направени се и  банкини.

Во втората фаза се продолжи во насока од с.Страгово до с.Крњево. Со реализацијата на овој проект стариот пат се прошири по цела должина со што се доби коловозна конструкција од 5,5 метри широчина и целосна патна инфраструктура.

Ревитализацијата на локалниот пат с.Бохула-с.Крњево претставува заокружување на проектото за реконструкција на локалната патна мрежа од регионалниот пат на Витачево кон селата Страгов, Крњево, Чемерско и Бохула.

Со реализацијата на овој проект постојниот пат се прошири по цела должина со што се доби коловозна конструкција од 5,5 метри широчина и целосна пропратна патна инфраструктура.

Реконструкцијата на локалниот пат од Кавадарци кон селата Ресава и Бегниште кој се протега по десниот брег на езерорто Тиквеш беше приоритет од патната инфраструктура кој се спроведе во две фази. Во 1 фаза беше извршено проширувањето и реконструкцијата на локалниот пат Кавадарци-Ресава со нов слој асфалт во должина од 6 километри и ширина на коловозната лента од 5,5 метри. Проектот беше во целосна реализација на Владата  со кредит од Светската банка во износ од 960.000 евра.

Во 2 фаза се изврши реконструкција и проширување на патот кој ги спојува селата Ресава и Бегниште. 37,5 милиони денари чини оваа инвестицвија со која се асфалтирани 4,4 километри во должина, а патот е проширен од  3,5 на 5,5 метри. Ова ќе го зголеми економскиот развој на селата Ресава, Бегниште, а ќе создаде услови за ревитализација на селото Дабниште. Посебно значење патото има за развојот на туризмот и стопанството на езерото Тиквеш.

Во должина од 988 метри беше извршено проширување и асфалтирање на преостанатиот дел од патот кон селото Фариш кое сега во целост со асфалт е споено со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп.

Општината во изминатите 4 години вложуваше и во подобрување на сообраќајницуите кои се влезови во градот. Се изгради целосно нов кружен тек на „Западен Булевар“. Современо сообраќајно решение со кое максимално се подобри безбедноста и протокот во нормалното одвивање на сообраќајот. Кружниот тек се наоѓа на регионална улица преку која се одвива интензивен сообраќај во правец Неготино-Приле, Кавадарци-Скопје и обратно.

Во три фази беа реконструирани и главните сообраќајни влезови. Се започна од првацот од Прилеп на потегот од Југокомерц до градскиот базен, потоа следуваа влезот од правец на Росоман на потегот од Дрекслмајер до спој со Северен булевар.

Реконструкција се изврши и на регионалниот пат од Неготино ,аво општината Кавадарци на делницата од с. Марена до спој со Северен Булевар (обиколница) кај Општа болница Кавадарци.

ЈАВЕН ПОВИК  БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за прифаќање на проектот обезбедување подршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци бр.07-2695/11 од 17.06.2014г. и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање на проектот”Обезбедување подршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективно домување” бр. 08-690/10 од 28.02.2017г. oд Совет на Општина Кавадарци и член 5 од Правилникот за одредување на критериумите и условите кои треба да се исполнат за имплементирање на мерките за обезбедување подршка во подобрувањето на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци,

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА објавува ЈАВЕН ПОВИК  БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци.

 

Јавен повик бр.1/2017
Согласност за учество

Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2017 година

Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2017 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за Локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/2002)  и член 26 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07,130/08, 97/2010, 53/2011,185/2011, 15/2013,148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/14, 180/14,78/2015, 192/2015 и 27/2016), а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.84/12), Градоначалникот на Општина Кавадарци донесува ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ВО 2017 ГОДИНА 

 

Годишен план за јавни набавки
СВЕТИ ТРИФУН 2017

СВЕТИ ТРИФУН 2017

Со благослов за родна година и квалитетно грозје денеска се изврши симболично закројување на виновата лоза. Во храмот Свети Димитрија и годинава се закроиа трите црковни лози, а рачките им беа дарувани на присутните лозари православни верници кои потоа истите ги носат на своите лозови насади. На светиот чин на закројувањето претходеше света божествена литургија во црквата Св.Петка со која чиноначалствуваа тројца владици од МПЦ, Агатангел, Иларион и Тимотеј. Тие упатија молитви лозјата да дадат квалитетен род.

„Заеднички со народот присутен во црквата се помоливме да нашиот спасител Исус Христос, по молитвите на Свети Трифун да имеме бериќетна година. Навреме да има дожд, сонце, лозјата да бидат здрави и плодни. Како што велат нашите дедовци и прадедовци бочвите да бидат полни“ рече Митрополитот на Повардарската Епархија, г. Агатангел.

Честитка до лозарите упати и градоначалникот на Кавадарци, Александар Панов. „Оваа година да биде подобра од минатата односно од сите лоши години кои поминале. Нашите молитви да ни ги сослуша господ и да ни даде една благосостојба во лозарството и винарството и винариите навреме да го исплаќаат откупениот род“

Во чест на Свети Трифун се закројуваше и на градскиот плоштад во Кавадарци. Таму на импровизирани лози закроија градоначалникот Панов, претседателката на советот Горица Пеливанова-Вилхелм и пратеничката д-р Весна Пемова. Ученици од СОЗШУ „Ѓорече Петров“ изведоа драматургија посветена на Свети Трифун.

Лозарите уште во утринските часови ги посетија своите насади за да го извршат овој обред кој со векови се негува во Тиквешијата на празникот Свети Трифун.