Автор: Општина Кавадарци

Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“

Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“

Деновиве главната пешачка патека во Градскиот Парк „Љупчо Шкартов“ како и платото пред Спомен костурницата се во темница.

Имено, по извршениот увид од страна на надлежните во Општина Кавадарци, денеска беше констатирано дека насилно се извадени и украдени 9 комплети ЛЕД светилки со проѕирни Опал топки. Овие светилки беа поставени есента 2013 година како дел од проектот за целосно осветлување на паркот и костурницата, а до сношти беа во функција на граѓаните.

Кражбата на светилките е извршена на потегот од влезот во паркот пред ресторанот „Бриони“ се до „Винската куќа“.

Со оглед на фактот дека делото е извршено под напон и насилно, со отшрафување на заштитните капаци на столбовите, а потоа и со корнење на каблите, вистинска среќа е што арамиите минале без струен удар. Насилното корнење на напонските кабли во канделабрите довеле и до нарушување на системот со електро снабдување па во 90% од  кабелот на подземната доводна линија поради кратко спој се загреаа и уништил, заради што е линијата е неупотреблива.

Штетата е предизвикана на главната линија поради што паркот и костиурницата ќе бидат во целосен мрак до санирање на дефектото преку премостување.

Денеска екипа на  фирмата концесионер која е надлежна за Јавното осветлување, работеше на отстранување на дефектото и оспособување на дел од осветлувањето во паркот

Но граѓаните ќе треба да имаат разбирање бидејќи за целосно нормализирање на состојбата со јавното осветлување во грдскиот парк ќе треба целосна реконструкција на оштетената делница од нисконапонската подземна линија.

Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“ Уништено јавното осветлување во гратски парк „Љупчо Шкартов“

Мојот град-мојата Општина“ – Средба на Градоначалникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“

Мојот град-мојата Општина“ – Средба на Градоначалникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“

Во рамките на проектот „Заедничка грижа и поддршка на учениците“ денеска во просториите на општина Кавадарци беше реализирана содржина од наставата по предметот Општество, на тема „Мојот град-мојата Општина“.

Домаќин на 60 деца од трето одделени од ООУ „Гоце Делчев“ Кавадарци им беше градоначалникот Александар Панов, а во улога на родител наставник Зоран Јованчев родител на треттоодделенец и актуелен член на Советото на општина Кавадарци.

Учениците со домаќинот прво се дружеа во салата на Советот на општината каде Панов ги запозна со надлежностите, поставеноста и начинот на работа на градоначалникот и на Локалната самоуправа. Во интерактивност децата имаа можност преку прашања да се информираат за она што нив ги интересира. За улогата, значењето, поставеноста и работата на Советото на општината зборуваше родителот наставни Зоран Јованчев.

Децата се интересираа за начинот како се станува градоначалник, кој бил првиот кавадарчанец на таа функција, кога е изградена зградата на општината, колку луѓе работата во неа. Каково училиште треба да се заврши за да се  работи во општината, а пројавиа интерсе и за портретите на петмината кавадречки великани кои се поставени во големата сала на општината.

Во рамките на посетата учениците од „Гоце Делчев“ се запознаа и со просториите во кабинетот на градоначалникот каде добиа дополнителни информации со кои го прошириа своето знаење за Општината, при што се запознаа повеќе со организацијата на општината.

Инаку овие часови градоначалникот Панов ги практикува во изминатите шест години од негиовиот мандат со учениците од сите основни училишта во Кавадарци.

Но сега за прв пат како соработка со Министерството за образование и наука во рамките на проектот „Родителот е наставник, Заедничка грижа за правилно насочување на децата“ чија цел е да се зајакнат врските на релација ученик-родител-наставник, а децата од најрана возраст да се запшознаат со повеќе теми и со различни институции во општеството.

Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“ Средба на Градоначаникот со ученици од ООУ „Гоце Делчев“

Совет 25 седница

Совет 25 седница

Во рамки на 25-тата редовна седница на Советото на општина Кавадарци на дневен ред беа вкупно 15 точки. Најмногу дискусии предизвика Предлог-Одлуката за делегирање на надлежностите за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на општината.

Во рамки на денешната седница советниците донесеоа одлука и правилник за делигирање на надлежностите на општината во делот на културата. Токму овие точки беа инспирација за повеќе советнички дискусии. Советниците од опозицијата со став дека не треба здружение на граѓани да ги организира културните манифестации, туку тоа да биде правно лице. Ваквата забелешка беше прифатена од страна на градоначалникот. Во повеќето дискусии на советниците акцент беше ставен на организирањето на стопанско туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздобер која е главен белег на Кавадарци.  Со одлуката и правилникот  што на седницата едногласно  ги усвоија советниците се опфатени и манифвестациите  „Свети Трифун“, „Баскер фест“ и организираниот дочек на новата 2016 година на градскиот плоштад. Веднаш по усвојувањето на одлуката општината ќе објави Јавен конкурс за избор партнер кој ќе даде најповолна понуда. Доколку таков субјект нема тогаш надлежностите ќе се пренесат на Домот на културата.

Иако како дополнителна точка на дневниот ред сепак кај членовите на советот внимание предизвика Информацијата со предлог мерки за заштита на амбиенталниот воздух во Кавадарци. Во информацијата се наведува деака: Од 31 ден во декември, кавадарчани во 14 денови дишеле загаден воздух или имало неколку пати над дозволеното присуство на суспендирани честистички од 10 микрометри, ги информираше советниците и јавноста градоначалникот на општина Кавадарци. Загадувањето на амбиенталниот воздух и информацијата од Министерството за животна средина и просторно планирање  беше причина Советот да усвои неколку заклучоции кои треба да помогнат за намалување на загадувањето, а и да се одржи вонредна седница на која ќе се расправа за загадаувањето.

Претседателката на советот Горица Пеливанова-Вилхелм ги презентираше заклучоците кои ги усвои  Советот на предлог од комисијата за екологија.

„Советот на општина Кавадарци го задолжува ЈП „Комуналец“ двапати неделно да  врши миење на сите улици во град Кавадарци, особено околу градилиштата. Советот предложи градоначалникот да преговара со менаџерскиот тим на „Фени Индустри“ за времено пренасочување на тешките товарни возила по заобиколен пат до седиштето на фимрата, заради надминување на сосотојбата со зголеменото загадување на амбиенталниот воздух. Исто така советот побара медиумите редовно да известуваат за загадувањето и да се апелира до граѓаните да користат средства за јавен превоз, а патничките возила да не се користат без поголема потреба, со цел намалување на сообраќајот на моторни возила. Исто така се апелира до граѓаните  да ја намалат употребата на јаглен за загревање на домовите се додека постои ризик од зголемено загадување на амбиенталниот воздух, а показателите за загаденоста на воздухот да се истакнуваат на видео бимот поставен на општинската зграда.

На седницата едногласно без дискусија беа усвоени и неколку одлуки поврзани со урбанистичко планска документација, како и одлуки за примање и давање на трајно користење на недвижни ствари од Владата на РМ на ООУ „Тоде Хаџи Тефов“, “Страшо Пинџур“, „Тошо Велков-Пепето“ и „Димката Ангелов Габерот“ со проектот „Комјутер за секое дете“.

Со одлука на советот ќе се донираат средства за изградба на црквата „Света Петка“ во Кавадарци.

Совет - 25 седница Совет - 25 седница Совет - 25 седница Совет - 25 седница Совет - 25 седница Совет - 25 седница Совет - 25 седница