Годишен план за Јавни набавки на Општина Кавадрци во 2018 година

Годишен план за Јавни набавки на Општина Кавадрци во 2018 година

 

Годишен план за Јавни набавки