Градежни активности

Поволните временски услови кои владее во изминатите неколку денови овозможија да се изведуваат градежни работи на неколку позиции во градот, а во рамките на комуналната изградба која ја спроведува општина Кавадарци.

Деновиве интензивно се работеше на две локации. Оперативата на кавадаречката фирма „Градба промет“ е ангажирана на редење павер елементи на тротоарот од левата страна на Булеварот „Никола Минчев“ поранешен „Едвард Кардељ“

Таму се поставуваат бекатон коцки во должина од 150 метри, а вкупната инвестиција на овој зафат е 700.000 денари. Со оваа активност општината реконструира значаен дел од тротоарот кој е исклучително фрекфентен ,а води директно кон седиштетео на УЈП, како и комплекс на станбени згради каде има висока концентрација на население.

Втората позиција каде интензивно се работеше е улицата „Крали Марко“. Овде градежната оиператива на фирмата „Уни-коп градба“ од Неготино извршува работи на прередување на градиотните коцки во должина од 100 мети. Вкупната финансијскат конструкција на оваа улица е 500.000 денари.

Парите се од Буџетото на општината во делот на комуналната изградба.

Поплочување Поплочување Поплочување