ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ КАЈ ЗГРАДИТЕ „СИЛЕКС“

Оперативата на ЈП„Комуналец“ ги продолжи работите на хортикултурното уредување на просторот за зеленило кај зградите „Силекс“.

На површина од околу 6 000м2 пред и зад зградите се превзедоа низа операции за подготовкана земјиштето.б

Најпрвиннаеден сектор пред зградитеб еше изввршено нивелирање на теренот при што се исфрлиа одредени количинина земја. Потоа се направи копање и фризирање на на целата површина, на која според проектото ќе бидат посеани 100 килограми семе од квалитетна трева.

Комуналци на делот пред зградите поставиа и водоводна мрежа со петхидранти.

Инакупаралелно со земјените работи беше извршено слектирање на старите дрвја како и ресорекција на останатите.

Работите на овој делтреба да завршат утре. Со овојзафат општината ќе изврши хортикултурно уредување на просторот кој треба да добие нов лик и да бидеукрасна овојделод градот.