општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граганите на територијата на Општина Кавадарци за набавка на горилник на плин за печење на ракија од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 Врз основа на Одлуката за  надоместување на трошоци на граѓаните на територијата на Општина Кавадарци за набавка на горилник на плин за печење на ракија од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 годинабр. 08-5890/22 од 28.12.2016 година , Општина  Кавадарци објавува,

 ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граганите на територијата на Општина  Кавадарци за  набавка на горилник на плин за печење на ракија

од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година.

Јавен повик