КАВАДРАЦИ ДОБИ СООБРАЌАЈНИЦА КОЈА ЌЕ ГО РАСТОВАРИ  СВЕРНИОТ ВЛЕЗ ВО ГРАДОТ

КАВАДРАЦИ ДОБИ СООБРАЌАЈНИЦА КОЈА ЌЕ ГО РАСТОВАРИ СВЕРНИОТ ВЛЕЗ ВО ГРАДОТ

Скромно во присуство на градоначалникот Александар Панов во име на инвеститорот-Локалната самоуправа, претставници на изведувачот и компании кои учествуваа во проектирањето, изведбата, беше промовирана ревитализираната сообраќајница на Западен Булевар, на влезот во Кавадарци од правецот на Росоман. Новата сообраќајница е изградена согласно сите прописи и стандарди во должина од 440 метри. Широка е 16 метри со булеварско решение, има четири коловозни ленти во двата правци, тротоари на двете страни, осветлена со 16 канделабри и други пропратни сообраќајни елементи. Инвестирот е општина Кавадарци, а изведувач на работите беше фирмата „Ми Комерц“ Кавадарци. За овој проект од општинскиот буџет беа потрошени нешто над 13 милоини денари.

На промоцијата за јавноста градоначалникот Панов уште еднаш ги посочи причините задоцнењето на реализацијата на овој капитален инфраструктурен проект. Притоа потсети дека експропријацијата беше главната приичина за доцненето од две години. „Но сега кога тоа го надминавме можеме пред граѓаните да ја претставиме новата соврмена сообраќајница и да ја дадеме на користењеа“ посочи Панов и продолжи „Затоа поучени од ова негативно искуство паралено со изградбата на улицата се зафативме со надминување на истиот проблем во наредните 700 метри. Изјавувам дека ни останаа уште две спорни експропријации кои се во судот од каде очекуваме позитивно решение согласно важечките закони. После надминувањето на тој проблем, создаваме оптинмални услови за продолжување на ревитрализацијата на северниот влез со исто решение за наредните 700 метри. Но со оглед на висината на исзносот за градба релно е тоа да се реализира во две фази од по 350 метри во наредните две години. Во наредниот период во етапи ќе се продолжи со доизградба на ова делница до фабриката Дрекслмајер “ рече градоначалникот Панов.