ОЗЕЛЕНУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗАД ЗГРАДИТЕ „ЛЕПОТИЦИ“

На површина од над 10.000м2 вработените во работната единица „Паркови и зеленило“ на ЈП „Комуналец“ од Кавадарци деновиве интензивно работат на озеленување на јавните површини.

Со неколку паралелно спроведени операции се подготвува теренот за озеленување сосадење на трева, како и на нисјко стеблести грмушкизимзелени дрва.

Покрак копањетои фризирањето на земјата, како и селектирањето на постојните дрва, вработените во „Комуналец“ на источниот дел од просторот извршија порамнување на тернот со насипување на одредени количини плодна земја.

 Соова се овозможи нивелирање на парцелата на која ќе сепосее трева,а ќе се засадат инискостеблести дрва.

Општината со овој зафат ќе го култивира простороткаде веќа изградидетско игралиште, постави над 30фотоволтаични ЛЕД светилки, изгради детски забавен парк, пешачки патек како и летниковец, каде жителите од околните згради ќе имаат пријатно место за одмор и рекреација.