Како ја оценувате работата на Советот на општина Кавадарци?

  • Не сум задоволен (68%, 30 Гласа)
  • Одлично (16%, 7 Гласа)
  • Добро (9%, 4 Гласа)
  • Многу добро (7%, 3 Гласа)

Вкупно гласале: 44

Почетен датум: 28 Мар 2014 @ 11:29
Краен датум: No Expiry