Пријави проблем

Пријави проблем до Општина Кавадарци

Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме.

Полињата означени со (*) се задолжителни.
Please wait...

Центар за пријавување на дефекти на јавно улично осветлување

Јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување преку проектирање, инвестиции и развој на општина Кавадарци

Тел. 043/ 416-145

Е-маил: ulicnokavadarci@gmail.com