РАБОТНО ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТИТЕ ВО СЕЛАТА ДРЕНОВО, ВОЗАРЦИ И СОПОТ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АМБУЛАНТИТЕ ВО СЕЛАТА ДРЕНОВО, ВОЗАРЦИ И СОПОТ

Општина Кавадарци во договор со ЈЗУ Здравствен дом – Кавадарци и ПЗУ „Виталиа – Медикус“ Кавадарци, ги информираат жителите на селата: Дреново, Возарци и Сопот за работното време на амбулантите како би можеле да извршат здравствена заштита.

 

Се објавува следниот начин на работа на амбулантите во селата:

Дреново

– вторник од 08 до 10 часот

– среда од 08 до 10 часот

– петок од 08 до 10 часот

Возарци

– понеделник од 12:30 до 14:30 часот

– вторник од 12:30 до 14:30 часот

– петок од 12:30 до 14:30 часот

Сопот

– секој ден од 09 до 11 часот (освен четврток)

– четврток од 13 до 15 часот.