Категорија: Актуелни информации

Одржан состанок на кризниот штаб на Општина Кaвадарци

Одржан состанок на кризниот штаб на Општина Кaвадарци

На ден 18.02.2021 заседаваше кризниот штаб на Општина Кaвадарци, Состанокот се оддржа по иницијатива на градоначалникот на Општина Кавадарци кој истакна дека бројот на заразени во Општина Кавадарци е во постојан пораст .

Во Општина Кавадарци има 516 активни случаи на заболени од КОВИД 19, а во моментот има 48 пациенти хоспитализирани во ЈЗУ Општа Болница со проширена дејност Кавадарци.

На состанокот се донесоа следниве

ЗАКЛУЧОЦИ :
1. Се упатува апел до граѓаните на Општина Кавадарци да бидат максимално одговорни кон почитувањето на мерките од Влада на Република Северна Македонија, посебно кон одржување на дистанца, носење на заштитна опрема и намалување на контактите.
2. Се апелира до граѓаните на Општина Кавадарци доколку почуствуваат некој од симптомите на КОВИД 19, навремено да се јавуваат кај матичните лекари со цел да се направи навремена изолација и да се намалат последиците по нивното здравје.
3. Се задолжуваат угостителските објекти да воведат менаџирање на влез и излез при угостителскиот објект во насока на спречување на ширење на вирусот.
4. Се препорачува Државен Пазарен Инспекторат да Врши зачестени контроли во угостителските објекти и истите да се задолжат да ги почитуваат сите мерки кои ги има донесено Владата на Република Северна Македонија, а кои се однесуваат на држење на дистанца и почитување на ограниченото работното време.
5. Се препорачува Министерство за внатрешни работи – полициска станица Кавадарци да врши зачестени патроли по банки, маркети и јавни површини.

Присутни : Градоначалник на Општина Кaвадаци, ЈЗУ Општа Болница Кaвадарци со проширена дејност, Комадир на Полициска Станица Кавадарци, претставници од Центарот за Јавно здравје, Командир на Противпожарна Единица Кавадарци, Директор на ЈКП Комуналец Кавадарци, Претставник од центарот за управување со кризи, претставници од Угостителските објекти.

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ГРАЃАНИТЕ И ВОЗАЧИТЕ  ПРИ ПОЈАВА НА СНЕЖНИ ВРНЕЖИ

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ГРАЃАНИТЕ И ВОЗАЧИТЕ ПРИ ПОЈАВА НА СНЕЖНИ ВРНЕЖИ

Почитувани граѓани,

Во пресрет на најавата од Управата за Хидро Метеоролошки работи за екстремно ниски температури и студено време проследено со обилни врнежи од снег, силен ветер и голомразица Општина Кавадарци информира дека е подготвена успешно да се справи со истите.

Согласно своите расположиви капацитети, Општина Кавадарци заедно со концесионерот за зимско одржување на улици и патишта постојано ќе биде присутна на теренот и навремено ќе интервенира во расчистување на улиците и локалните патни правци.

Општината, Апелира до граѓаните, во случај на временска непогода тие самоиницијативно согласно законските обврски да превземат чекори за расчистување на снегот пред своите домови и деловно стопанските објекти.

Се повикуваат возачите да го прилагодат управувањето со моторните возила на условите на коловозот. При движењето по градските улици да поведат сметка за прописно паркирање, како не би дошло до проблеми и пречки во расчистувањето на снегот од страна на службите.

Сопствениците на непрописно паркираните стари и хаварисани возила, предвремено и самоиницијативно да ги отстранат од коловозите и тротоарите.

Се препорачува, старите лица кои моментно живеат во планинските села да се симнат во урбаните средини.

Поивик до ловците во деновите на очекуваното невреме да се воздржат од своето хоби.

Општина Кавадaрци Апелира до граѓаните, без посериозна потреба да не се упатуват кон бошавијата, мариовскиот дел на Тиквешијата, ридско планинскиот села, како и во оддалечените викенд населби на Тиквешкото езеро.

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица за 2020 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

 

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член 50 точка 4 од Законот за локална смоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програма заа изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2021 година, Глава ИИ, Точка 4, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

СООПШТЕНИЕ

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

 

Граници на планскиот опфат се :

  • од северната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Вељко Влаховиќ”,
  • од источната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Цветан Димов”,

од јужната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Моша Пијаде”,

  • од западната страна, границата на опфатот се движи по осовината на булевар „Западен булевар”.

Површината на планскиот опфат изнесува 4,64 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во

просториите на Општина Кавадарци.

Јавната анкета трае од 15.02.2021 до 26.02.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.02.2021 година (Петок) во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.