Категорија: Актуелни информации

Дуално образование индустриско-дрекслмајер

Дуално образование индустриско-дрекслмајер

Министерката за образование и наука Мила Царовска во придружба на градоначалникот на Кавадарци м-р. Митко Јанчев и претставници на Делегацијата на германското стопанство во Македонија денеска го посетија среднот стручно училиште СОУ „Киро Спанџов Брко“ во Кавадарци каде се реализира дуално образование по германски модел.

Овде трета година успешно се спроведува дуално образование во соработка со германската компанија „Дрекслмајер“. Учениците кои го завршуваат ова образование имаат можност да добијат сигурно вработување во оваа компанија.

Од говорницата пред учениците од третата генерација како и пред гостите Градоначалникот Митко Јанчев посочи дека ова е добар модел за да се произведат профили кои се бараат на пазарот на трудот. Овој тип на образование истакна тој, создава кадар кој квалитетно и соодветно може да одговори на работните задачи во компаниите.

Министерката за образование Мила Царовска вели дека стручното образование продолжува и во услови на пандемија како одговор на потребите на стопанството за квалитетен и добро обучен кадар.

Директорот на СОУ „Ќиро СпанџовБрко“, Драги Ташев е задоволен од досегашната соработка со „Дрекслмајер“ и нагласи дека нивното училиште е прво во земјава каде започна да се спроведува дуално образование.

Проектот за дуално образование го поздрави и Патрик Мартенс директор на Делегацијата на германското стопанство во Македонија.

Во програмата за дуално образование се вклучени 7 училишта од 7 општини и 12 компании. Покрај во кавадаречкото училчиште дуалното образование  се реализира  и во градовите: Велес, Охрид, Битола, Прилеп, а од оваа година во Скопје и Тетово.

Известување по ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Известување по ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Комисијата за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓани на подрачјето на општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година известува дека поради малиот број на поднесени барања согласно утврдениот буџет за истата намена нема да се реализира јавно изввлекување и дека сите пристигнати барања ќе бидат разгледани од страна на комисијата за комплетност и уредност на поднесената документација со што ќе се донесе решение за субвенционирање.

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

На ден 22.10.2020 година со почеток во 17:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година.

Поради почитување на мерките за заштита на населението од Ковид 19 присуството на поднестелите на барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година  при спроведување на ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ќе биде ограничено на максимум 10 лица по принципот прв дојден.

 

Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

Повик за планирање на годишните програми на Општина Кавадарци за 2021 година

 

Општина Кавадарци, организира Јавна расправа за сите урбани и месни заедници за подготовка на годишните програми за 2021 година.
Јавните расправи се предвидени за наредната недела согласно распоредот во прилог. На расправата можат да присуствуваат најмногу 10 членови од Советот на урбаната или месната заедница.
Јавната расправа се организира во големата сала за седници во зградата на локалната самоуправа, согласно сите протоколи за заштита од пренесување и ширење на вирусот Ковид 19.

Распоред за јавна расправа за урбани и месни заедници:
20.10.2020 година ( вторник )
10 часот – УЗ Љубаш
11 часот – УЗ Слога
12 часот – УЗ Задругар
13 часот – УЗ Киро Крстев
14 часот – УЗ Браќа Џунови
15 часот – УЗ Браќа Досеви
16 часот – УЗ Кула

21.10.2020 година ( среда )
10 часот – УЗ Страшо Пинџур
11 часот – УЗ Глишиќ
12 часот – МЗ Ваташа
13 часот – МЗ Сопот
14 часот – МЗ Марена
15 часот – МЗ Возарци
16 часот – МЗ Дреново

22.10.2020 година ( четврток )
10 часот – МЗ Бегниште
11 часот – МЗ Ресава
12 часот – МЗ Дабниште
13 часот – селата од Бошавијата ( с.Мрежичко, с. Страгово, с.Драгожел, с.Гарниково, с.Бохула, с.Конопиште, с.Горна Бошава, с.Радња, с.Мајден, с.Рожден, с.Долна Бошава, с.Бојанчиште и с.Крњево)
14 часот – МЗ Фариш и МЗ Раец
14:30 часот – МЗ Кесендре и МЗ Куманичево
15 часот – МЗ Брушани и МЗ Галишта
15: 30 часот – МЗ Шивец и МЗ Чемерско
16 часот – МЗ Шешково и МЗ Клиново

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за  определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2020 година бр.08-4989/9 од 25.09.2020 член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување велосипеди за 2020 бр.08-4989/8 од 25.09.2020

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВУВА

 

ЈАВЕН ПОВИК

за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето

на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства, за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 17.10.2020 година.

1.2 Јавниот повик трае од денот на објавувањето од 28.09.2020 година заклучно со 17.10.2020 година

1.3. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „Јавно извлекување“.

1.4. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари со вклучен персонален данок на доход по лице.

1.5. Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци и електронски медиуми.

 

 1. Начин на пријавување на јавниот повик

2.1. Право на учество на овој јавен повик имаат жителите на Општина Кавадарци кои ќе купат велосипед од денот на објавување на Јавниот повик.

2.2. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество се исполнети, бартелот до Општина Кавадарци ги доставува следните документи:

 • Барање за надоместок (Барањето може да се подигне во Граѓански услужен центар на Општина Кавадарци или да се обезбеди од интернет страницата kavadarci.gov.mk),
 • Доказ за жителство во Општина Кавадарци, со доставување копија на важечка лична карта на барателот,
 • Доказ дека е полнолетен жител на општина Кавадарци (Фотокопија од важечка лична карта),
 • Копија од трансакциска сметка на барателот,
 • Доказ дека е извршено купување на нов велосипед и тоа со оригинална фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со дата од денот на објавување на повикот.
 • Изјава дека го нема искористено правото на субвенционирање за купување на велосипед од буџетот на општина Кавадарци и буџетите на другите државни институции за претходните 4 години.

2.3. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на надоместок за еден велосипед.

2.4 Барателот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен бел плик до „Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година во архивата на општина Кавадарци, на адреса ул. Плоштад Маршал Тито бб, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

2.5 На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година “.

 

Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за да неговото барање биде одобрено. Во спротивно, неговото барање ќе биде одбиено

Read More