Категорија: Актуелни информации

ОДБЕЛЕЖАНИ 77 ГОДИНИ ОД СТРЕЛАЊЕТО  НА „12 ВАТАШКИ МЛАДИНЦИ“

ОДБЕЛЕЖАНИ 77 ГОДИНИ ОД СТРЕЛАЊЕТО НА „12 ВАТАШКИ МЛАДИНЦИ“

На Моклиште пред споменикот на достојно во сокгалсност со актуелната корона состојба, беше одбележана 77 годишнината од стрелањето на 12 Ваташки младинци.

Делегација од Општината, предводена од градоначалникот на општината м-р.Митко Јанчев и претедавачот на советот Ристо Сакалиев положи букет свежо цвеќе во знак на почит и спомен кон убиенитте деца. Букети свежо свеќе положиа и претставници на Здуженито на борци почитувачи на придобивките од НОБ на Кавадарци, потомци од фамилиите на стреланите, од МЗ Ваташа,  претставници на политичкиот живот, како и здруженија на граѓани.

„Смртта стана немоќна пред нашата младост исправена, пред очите наши загледани уште тоа утро во иднината”.

Овие зборови се напишани на споменикот кои сведочат за еден крвав злочин извршен од страна на бугарскиот фашистички окупатор  кога на 16 јуни 1943 година во месноста „Дулово долче” изврши едно од најголемите злосторства во текот на Втората светска војна во Македонија. На тој ден беа стрелани 12 младинци од Ваташа на возраст од 15 до 28 години, а потоа нивните тела на најѕверски начин се масакрирани.

На патот од кој никогаш нема да се вратат заминуваат: Перо Видов – 15 г.,  Ванчо Гурев – 19 г.,  Данко Дафков – 18 г.,  Илија Димов – 18 г.,  Ристо Ѓондев – 18 г.,  Блаже Ицев – 20 г.,  Герасим Матаков – 18 г.,  Пане Мешков – 18 г.,  Ферчо Поп Ѓорѓиев – 26 г.,  Васил Хаџи Јорданов – 28 г., Диме Чекоров – 20 г. и  Пане Џунов – 18 г.

Со нив се спроведени и четирите младинки од селото: Невена Хаџи Јорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова, оставени живи да сведочат за масакрот. 

 

 Денес, 77 години по овој крвав настан сите слободољубиви луѓе, сите кои што ја ценат и почитуваат слободата на својот народ многу добро знаат дека сето она што го направија младинците од Ваташа е дело достојно за почит и восхит. Секогаш ќе остане да се памети и почитува од сегашните и идни генерации, затоа што нема ништо посвето од слободата на својата татковина и слободата на својот народ.  

Песните „Ми заплакало селото Ваташа“ од  Лазар Манчевски и „Цветови” од Славко Јаневски, секогаш ќе не потсетуваат на една младост, на 12-те скоевци.

Вечна им слава !

ВИНСКАТА КУЌА ВО 2 ФАЗА НА ИЗГРАДБА – ЗАПОЧНУВА СО ГРАДБА НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА “ЛУДА МАРА„

ВИНСКАТА КУЌА ВО 2 ФАЗА НА ИЗГРАДБА – ЗАПОЧНУВА СО ГРАДБА НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЛНИЦА ОД КЕЈОТ НА “ЛУДА МАРА„

Кавадарци ќе добие вински музеј. Денеска градоначалникот Митко Јанчев со министерот за локална самоуправа Горан Милевски и в.д директорот на Вардарски плански регион Игор Андреев, извршија увид во градежните работи на поранешната винска куќа, која до 7 септември годинава ќе стане вински музеј. Исто така од денеска се започнува со доградба на уште 700 метри на кејот, од мостот „Слога“ до Ваташа…

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Јавен повик

41 седница на советот на општина Кавадарци

41 седница на советот на општина Кавадарци

41 седница на советот на општина Кавадарци: Родителите ослободени од плаќање надомест за градинка за април и мај

Родителите чии деца посетуваат градинка се ослободени од плаќање на надоместок за април и мај, вака денеска едногласно одлучи советот на општина Кавадарци. Одлуката беше донесена во рамки на 41-та седница која се одржа онлајн, поради здравствените протоколи.

Градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, ја поздрави донесената одлука од советниците и посочи дека ќе биде од големо значење за семејствата.

Едногласно советот на денешната седница донесе и одлука за основање на јавна општинска установа, локален вински музеј за регионот Тиквеш, а беа назначен и членови на управниот одбор и на органот за внатрешна контрола. Средствата за основање на музејот и почеток со работа се обезбедени од основачот, општина Кавадарци во износ од 300.000,оо денари.

На седницата беа донесени и одлуки за примање донации во корист на општината, а едногласно, без дискусии беше усвоен и извештајот за работењето на ЈП Комуналец во изминатите три месеци. Беа донесени и измени на одлуката за зонско паркирање и за утврдување на тарифа на цени по зони за зонското паркирање и план за заштита и спасување на подрачјето на општина Кавадарци.

„Од 1 јуни се надеваме дека комуникацијата ќе биде полесна. Сакам да ве информирам дека активно се реализира комуналната изградба во општина Кавадарци и дека општината и ЈП Комуналец се во добра финансиска кондиција“ рече во своето обраќање до советниците, градоначалникот Јанчев.

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.05/2002) и член 114 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл. Гласник на Општина Кавадарци” бр.08/05, 14/10, 24/10 и 38/19),  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

 

Се повикуваат сите заинтересирани дипломирани архитекти да земат учество во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци Локална Самоуправа, за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци, за наредниот 10-годишен период “Кавадарци 2030година”.

Целта на јавниот повик е да се поттикнат истакнати архитекти да учествуваат во идното урбанистичко планирање на Градот Кавадарци во наредните 10 години.

Се очекува заинтересираните архитекти, со нивните искуства, знаења и идеи да придонесат заеднички да се утврди идниот економски, социјалeн, културeн и спортски развој во насока на подигање на животниот стандард на повисоко ниво на сите граѓани во Општина Кавадарци.  

Со Советодавното тело – Комисија ќе раководи Градоначалникот на Општина Кавадарци.

Учеството на архитектите во Советодавното тело ќе биде на доброволна основа  без надоместок.

Советодавното тело ке се состанува најмалку 2 (два) пати месечно, а по потреба и повеќе пати во месецот.

Заинтерсираните лица потребно е да достават Пријава на следната адреса: Општина Кавадрци, ул. Плоштед Маршал Тито  бб со назнака “За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци” или дирекно во архива на Општина Кавадрци  соба бр.20.

Рокот за пријавување е  до  15.06.2020 година.

По завршувањето на рокот за пријавување по јавниот повик, пријавените кандидати  ќе бидат повикани.

 

 

 

                                                                                                                                Општина Кавадарци

                                                                                                     Градоначалник

                                                                                                   м-р Митко Јанчев

Пријава