Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Поставени се нови детски реквизити во населба Бел камен

Поставени се нови детски реквизити во населба Бел камен

Овој проект е реализиран како дел од Програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци. Во наредниот период ќе се отпочнат со изградба повеќе нови детски игралишта а ќе се реконструираат и постоечките.

ПОПЛОЧЕНА НОВАТА УЛИЦА „ВУКО КАРОВ“  ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

ПОПЛОЧЕНА НОВАТА УЛИЦА „ВУКО КАРОВ“ ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

Општина Кавадарци од денеска впишува уште една урбанизирана улица на територијата од градот.Ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“ од Кавадарци ги поставуваше последните квадрат  павер елементи на новопробиениот крак од улицата „Вуко Каров“ во населбата „Парк“.

Според проектот на општина Кавадарци се урбанизираше нова улица во должина од 140 метри.

Проектот е дел од програмата за комунална изградба, а парите се обезбедениу од општинскиот буџет.

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

Оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци заврши со реализација на општински комунален проект во Ваташа.

На крак од улицата „Илчо Димов“ се поставија рабници и бехатон коцки, со што се урбанизраше уште една улица во Ваташа во должина од околу шеесеттина метри.

Проекто е на барање на жителите од тој дел на Ваташа.

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Општина Кавадарци денеска заокружи уште еден комунален проект  со кој беа опфатени повеќе улици.

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ денеска изврши асфалтирање на новата траса од улицата „Доне Попов“ во должина од 90 метри. Целта на проектот е да ја спои улицата „Доне Попов“  со улицата „Григор Прличев“.

Согласно проектот општината претходно работеше на пробивање, нивелирање на подлогата, како и на поставување тампон. и рабници. Во завршната фаза уследи асфалтирање.

Проектот за пробивање и спојување на улицата е на барање на жителите, а во рамките на програмата за комунална изградба во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.