Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЦАР САМУИЛ“

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА „ЦАР САМУИЛ“

Кампањата за ревитализација на градските улици продолжува. Ангажираната оператива денеска изврши асфалтирање на улицата „Цар Самуил“ веднаш под спортскиот центар „Јасмин“.

Преку проект на Општина Кавадарци беше асфалтирана површина од 600м2.

Претходно ЈП „Комуналец“ на оваа улица постави атмосферска канализација.

И овој проект Општина Кавадарци го реализира на барање на граѓаните кои живеат во овој дел на градот.

Aсфалтирање на улицата „Доне Попов“

Aсфалтирање на улицата „Доне Попов“

Општината Кавадарци продолжува со интензивната комунална изградба. Согласно програмата, оператива на фирмата изведувач започна со асфалтирање на улицата „Доне Попов“.
Според проектот на општината, на оваа улица се врши реконструкција на површина од околу 1500м2. Претходно на делницата на оваа улица од спојот со ул. „Шишка“ во правец на населбата „Голи Оток“ беше отстранета гранитната коцка, а површината се подготви за асфалтирање.
Проектот за ревитализација на улицата „Доне Попов“ општината го изготви на барање на жителите преку Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.
Асфалтирањето на оваа улица во многу ќе го олесни сообраќајот и движењето по улицата низ која транзитираат значаен број на автомобили и пешаци од локалното население.

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“ ОБИКОЛНИЦА

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“ ОБИКОЛНИЦА

Општина Кавадарци започна со реализација на проектот за реконструкција на целата должина од заобиколницата од спојот со улицата „Шишка“ до спојот со „Западен Булевар“.

Во оваа фаза се изведуваат градежни работи на Северен  Булевар на потегот од спојот со „Булевар Никола Минчев“ до спојот со „Западен Булевар“.

Според проектот работите започнаа на 01.10.2018 година, а треба да завршат на 31.12.2018 година. Во овој перод заобиколницата ќе биде затворена за сообраќај согласно динамиката  на одвивање на градежните работи.

Општината информира дека во периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година улиците „Западен Булевар” и „Северен Булевар” ќе бидат затворени за сообраќај за тешки товарни возила, а тешките товарни возила се упатуваат да го користат  регионалниот пат Прилеп – Градско (преку Мотел Дреново).

 

Рехабилитација на шахтите по кавадаречките улици

Рехабилитација на шахтите по кавадаречките улици

Општина Кавадарци преку ЈП „Комуналец“ деновиве засилено работи на рехабилитација на шахтите по кавадаречките улици.
Станува збор за редовна активност на комуналното претпријатие, која деновиве се изведува интензивно. Целта е да се санираат сите оштетени шахти и да се израмнат со нивото на асфалтот од коловозите. Со овој зафат како трајно решение ќе се рехабилитираат шахтите и ќе се отстранат и опасностите од нив како ударни дупки при одвивањето на сообраќајот по градските улици.

Поплочување на улица во селто Чемесрко

Поплочување на улица во селто Чемесрко

Општина Кавадарци во рамките на програмата за комунална изградба реализира проекти и во месните заедници низ селата.

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ работи на поплочување улица во селто Чемесрко.

Станува збор за пристапна улица каде на површина од 250м2 се поставуваат бехатон плочки. Овој комунален проект општината го реализира на барање на жителите од селото во непосредна близина на поранешното селско училиште, а во соработка со Месната заедница.