Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОСТАВУВАЊЕ ВЕРТИКАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИОТ КРУЖЕН ТЕК

Екипата на специјализираната фирма „Виа сигнал“ од Скопје работи на поставување на вертикалната сообраќајна сигнализација на новиот кружен тек на улицата „Блажо Алексов“.

Согласно проектот се поставуваат 20 сообраќајни знаци и 14 столбови. Со нивното поставување новиот кружен тек ќе биде целосно означен со вертикална и хоризонтална сигнализација.

Во склоп на оваа кампања за ревитрализација и подобрување на сообраќајната сигнализација, општина Кавадарци освен на новиот кружен тек ќе постави знаци и на булеварите „Никола Минчев“ и „Македонија“, а ќе се подобри сообраќајната сигнализација и на неколку улици во градот.

Согласно јавната набавка за оваа намена општината издвојува 221.371 денари, со кои се набавени 84 сообраќајни знаци и 4 сверни огледала.

ПРОДОЛЖУВА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ продолжуваат со одбележувањето на хоризонталната патна сигнализација на сообраќајниците во градот.

Оперативата на ЈП „Комуналец“ работеше на одбележување на пешачките премини на раскрсницата меѓу улицата „Шишка“ и Булеварот „Видое Смилевски“ кај шумарското училиште.

Со ова се заокружи одбележувањето на улиците кои се спојуваат во новиот кружен тек кај мостот „Белка“.

Акцијата за обновување на хоризонталната патна сигнализација продолжува.

СЕ ГРАДИ ОДМОРАЛИШТЕ НА УЛИЦАТА „ВАРДАРСКА“

Општината започна со реализација на уште еден проект кој произлезе од граѓаните.

Оперативата на фирмата „Павер трејд“ започна со изградба на одморалиште на просторот од спојот на улиците „Вардарска“ со „Доне Попов“ во населбата „Голо оток“.

Се обградува со декоративна цигла, а во склоп на урбанизацијата е предвидено изградба на чешма, клупи и хортикултурно уредување.

Просторот за одмор од каде се пружа убава панорама кон градот ќе биде предаден на користење на граѓаните.

НОВ АСФАЛТ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „НАРОДНИ ХЕРОИ“

Општина Кавадарци преку фирмата „Изолација“ од Скопје зврши со асфалтирање на улците од првата група опфатени со програмата за реконструкција на оштетената асфалтна подлога.

На површина од 810м2 е поставен нов асфалт на дел од улицата „Народни херои“. Се работи за ревитализација на нај оштетениот дел од улицата што се наоѓа на влезот на објектот „Снежана“ клон од дестската градинка „Рада Поцева“.

Со реконструкцијата на оваа улица општината ја заврши првата кампања од реконструкцијата на коловозот на неколку улици. Со ова општината создава подобри услови за несметано одвивањер на сообраќајот.

Следува нова кампања за ревитализација на следната група улици кои се опфатени со тендерска постапка за реконструкција.

РЕКОНСТРУИРАН ДЕЛ ОД АСФАЛТОТ НА УЛИЦАТА„БРАЌА ЏУНОВИ“

 Како дел од програмата за реконструкција на градските улици општината Кавадарци реализира поставување на нова асфалтна подлога и на дел од улицата „Браќа Џунови“.

Оперативата на „Изолација“ од Скопје постави нов асфалт на површина од 700м2 и на дел од оваа улица. Претходно стариот и оштететн асфалт беше отстранет со гребење, со што се создадоа услови за реконструкција на насериозно оштетена делница од улицата „Браќа Џунови“.