Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Крпење ударни дупки во Сопот и Марена

Општина Кавадарци преку оперативата на кавадаречката фирма „Урбан инвест“ привршува со редовното крпење на ударните дупки. Се работи на санирање на оштетувањата на улиците во селата Сопот и  Марена.

Во селото Марена се интервенираше на површина од 195м2, додека во селото Сопот се „закрпиа“ оштетувања на асфалтот од улиците на површина од 170м2. За крај од оваа кампања за санирање на ударните дупки, механизацијата ќе работи на “крпење“ ударни дупки на површина од 150м2 на неколку улици во градот.

Со оваа кампања на општината се санирани  оштетувања на улиците во Кавадарци и селата на вкупна површина од 800м2.

Акцијата се спроведена на повеќе улици низ градот, со што се „закрпиа“ нај опасните оштетувања пред се на регионалните улици, каде има и најголем интензитет на сообраќај.

Општината за оваа намена инвестира 720.000 денари од буџетот, а по санирањето на оштетувањата на асвалтот од градските како на улиците во неколку села општината создава минимум услови за побезбедно одвивање на сообраќајот.

ХОРТИКУЛТУРНО СЕ УРЕДУВА СПОМЕН ПАРКОТ „12 МЛАДИНЦИ“ ВО МОКЛИШТЕ

Проектот за средување, расчистување и хортикултурно уредување на спомен апркот 12 Ваташки младинци во месноста „Моклиште“ е во подомината фаза.

Волонтерите од проектот на општината „За чисто и убаво Кавадарци“ заедно со вработени од ЈП „Комуналец“ работеа на звршно порамнување на теренот и негова подготовка за сеење на трева.

Стручни лица од Комуналец ја оспособуваа подземната водоводна мрежа, за полевање, со цел нејзино ставање во функција, додека ангажираните лица од општината ги изведуваа последните активности околу косење на дел од затревнатиот простор, како и на расчистување на суви гранки и вегетација.

Општината целокупната површина на спомен паркот ја подготвува за престојиот јубилеја 75 години од стрелањето на 12 Ваташки младинци кој ќе се одбележи на 16 јуни.

На истиот простор ќе се одржи и тардиционалниот мото собир во огранизација на мото клубот „Тиквеш рајдерс“ и општина Кавадарци.

ЗАПОЧНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈАТА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ЃОРЕ БРУШАНСКИ“

Комуналната изградба во делот на улицита  стартуваше со нов поголем проект согласно кој ќе бидат ревитализирани коловозните ленти на неколку значајни сообраќајници во градот.

Механизацијата и работниците на фирмата „Изолација“ од Скопје денеска започнаа со гребење на стариот и оштетен асфалт на значаен дел од улицата „Ѓоре Брушански“. Во оваа фаза од нејзината ревитализација ќе бидат изгребани вкупно 2 400м2 оштетен коловоз, по што ќе следи поставување на нов слој асфалтна подлога.

Општината Кавадарци во сколоп на оваа градежна кампања ќе ги ревитализира и нај оштетените делови од улиците „Браќа Џунови“, „Народни херои“ и улицата „Дисанска“.

ПРОБИЕН И УРЕДЕН КРАК ОД УЛИЦАТА „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“

Како дел од комуналната изградба општината Кавадарци преку оперативата на фирмата „Урбан инвест“ го реализираше проектот за поплочување на крак од улицата „Кузман Јосифовски-Питу“ во Кавадарци.

По претходно извршена експропријација се создадоа услови за пробивање на крак од улицата со кој им се овоозможи слободен и урбанизиран пристап на жителите на неколку куќи од овој дел на градот до улицата „Кузман Јосифовски -Питу“.

Откако се изврши трасирање на кракот од улицата и беа поставени рабници и тампон, денеска заврши последната операција со поставување на бехатон коцки на вкупна површина од 270м2.

Општината само за изведување на градежните работи на улицата инвестира 377.828 денари. Парите се обезбедени од сметката за комунални работи од општинскиот буџет.

УРБАНА ОПРЕМА КАЈ ГРОБОВИТЕ НА ЖРТВИТЕ ОД ВОЈНИТЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Општина Кавадарци по иницијатива на градоначалникот Митко Јанчев деновиве спроведе активности за санација на урбаната опрема поставена на просторот каде се наоѓаат гробовите на жртвите од војните во поранешна Југославија.

Интервенцијата на овој простор е прва што е спроведена од изградбата на ова обележје.

Оперативата на фирмата „ЗД Горан“ од Кавадарци  изработи нови клупи кои ги заменија старите и дотрајани, изврши ревитализација на масите, а ќе следи и целосна замена на настрешницата.

Просторот околу оградата на гробните места  во спомен обележјето ќе биде и хортикултурно уреден.

Со овој зафат општината го средува просторот околу спомен обележјето кое се наоѓа на влезот во градските гробишта во Кавадарци, каде почиваат: Сашко Гешовски, Петре Тодоровски и Мишо Митрев.