Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА УЛИЦАТА „7 СЕПТЕМВРИ“

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА УЛИЦАТА „7 СЕПТЕМВРИ“

Вработените од организационата единица „Паркови и зеленило“ при ЈП „Комуналец“ извршија кастрење на оштетените  и исушенте гранки од дрворедот на улицата „7 Септември“.

Беа третирани дрвјата на тротоарот од страната на „Паркот на Револуцијата“ и тоа на потегот од спојот со улицата „ 1-ви Мај“ до спојот со улицата „Браќа Џунови“. Во акцијата помогна и фирмата „ЕЛ-БОХ“ која обезбеди специјализирано возило корпа.

По извршеното кастрење овој дел од троторат е побезбеден за пешаците.

ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

Уште еден проект од комуналната изградба реализира општина Кавадарци. Оперативата на „Градба промет“ ги изведува работите за поплочување на пешачка патека со површина од 100м2. Патеката поврзува влез во колективна станбена зграда од улицата „Илинденска“ кај стариот кружен тек.
Вредноста на работите изнесува 177.200 денари, а парите се обезбедени од буџетото на општината, сметка за комунална изградба.

 

ОБНОВЕНИ 240 МЕТРИ ОШТЕТЕН АСФАЛТ ОД РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ КАВАДАРЦИ-МУШОВ ГРОБ

ОБНОВЕНИ 240 МЕТРИ ОШТЕТЕН АСФАЛТ ОД РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ КАВАДАРЦИ-МУШОВ ГРОБ

Општина Кавадарци во соработка со Јавното претпријатие за патишта „Македонија пат“ реализираа проект за обновување на оштетена делница од регионалниот пат Кавадарци-Мушов гроб.

Механизацијата на „Македонија пат“ подружница Велес изврши асфалтирање на  240 метри од нај оштетената делница кај ромската населба над селото Ваташа.

Регионалниот пат Кавадарци-Мушов гроб е витална сообраќајница која интензивно ја користат повеќе стопански субјекти, како и кавадарчани за пристап до населените места од поранешната Општина Конопиште.

Со оваа интервенција се подобрува безбедноста на регионалниот пат кој води кон Моклиште, висорамнината Витачево и селата од под кожувието.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „ПАРТИЗАНСКА“ КАЈ ПОЛАНАТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРОТ НА УЛИЦАТА „ПАРТИЗАНСКА“ КАЈ ПОЛАНАТА

Согласно програмата за комунална изградба, општина Кавадарци реализираше проекти за реконструкциа на тротоари на улиците „Партизанска“  и „Лазо Мицев“ кај паркот „Полана“.

Според проектот општината изгради нови тротоари од павер елементи на површина од 480 м2.

Оперативата на фирмата „Градба промет“ претходно ги изведе подготвителните работи за расчистување и отстранување на оштетениот дел на стариот тротоар по што беа поставени нови бехатон плочки.

За оваа намена согласно програмата од буџетот за комунална изградба општината изввојува 590.000 денари.

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „БРУШАНСКА“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦАТА „БРУШАНСКА“

Општина Кавадарци заврши со реализиацијата на проектот за ревитализација на улицата „Брушанска“.

Оперативата на фирмата „Изолација“ од Скопје изврши асфалтирање на оваа улица со  што жителите на овој дел од градот добија уште една урбанизирана улица како надополнување на веќе реконструираните „Струшка“ и „Методи Џунов-Џико“ кои општината неодамна ги асфалтираше

Претходно ЈП „Комуналец“ работеше на реконструкција на канализационата мрежа.