Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

ПОТПОРЕН ЅИД НА ВЛЕЗОТ ВО с.БЕГНИШТЕ

ПОТПОРЕН ЅИД НА ВЛЕЗОТ ВО с.БЕГНИШТЕ

Општината Кавадарци преку ангажираната фирма на изведувачот „Мартин премиум билдинг“ од Скопје во селото Бегниште реализира проект од комуналната изградба.

Во правец на подобрување на стабилноста на тлото како и на безбедноста во сообраќајот се гради армирано-бетонски потпорен ѕид.

Денеска се вршеше шалување на објектот. Ѕидот е со должина од 17м. и висина од 3 метри. Лоциране на самата кривина на влезот во селото од правецот на село Ресава.

Во последната фаза од градбата ќе се изврши поплочување со што ќе се прошири коловозната површина на пристапниот пат.

Проектот за изградба на потпорниот ѕид е на барање на жителите од селото Бегниште.

 

НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА   НА УЛИЦАТА „РЕСАВСКА“

НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  НА УЛИЦАТА „РЕСАВСКА“

 

 

Мрежата на градската атмосферска канализација ќе се зголеми за дополнителни 130 метри. Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „РМК Градба“ од Скопје започна со изградба на целосно нова линија на дел од улицата „Ресавска“.

Се работи за проект според кој на оваа делница ќе се постават Полиетиленски коругирани цевки со профил 400 милиметри. Линијата е продолжување на атмосферската канализација на новопробиенат делница на спојот со „Западен булевар“ на кривината кај градските горбиште.

Станува збор за целосно нова линија со која ќе се зафатат атмосферските води под регионалниот пат Кавадарци-Прилеп.

АСФАЛТИРАН КРАК НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

АСФАЛТИРАН КРАК НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

Оперативата на „Градба промет“ денеска асфалтираше крак од улицата „Бел Камен“ на делницата од капелата до северниот влез во градските гробишта. Општината на овој потег со пари од буџетот сметка за комунална изградба ја обнови асфалтната подлога на површина од 540 квадратни метри. Претходно според проектот се изврши гребење и отстранувањето на стариот асфалт.

Со овој проект е рвитализиран дел на уште една фрекфентна улица во градот.

 

 

АСФАЛТИРАН ДЕЛ ОД РЕКОНСТРУИРАНИОТ КОЛОВОЗ НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

АСФАЛТИРАН ДЕЛ ОД РЕКОНСТРУИРАНИОТ КОЛОВОЗ НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

Денеска оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци работи на асфалтирање на дел од улицата „Бел Камен“ над комплексот станбени згради. Претходно според проектот на општината се изврши отстранувањето на стариот асфалт, на дотраените рабници, како и тампонирање.

Се работи на делницата од паркингот кај капелата во правец на ВВ „Тиквеш“ каде на површина од 1350 квадратни метри се постави нов слој асфалт со дебелина од 7 сантиметри.

Со реконструкцијата на овој дел од улицата Жителите од зградите и од населбата „Бел Камен“ добиа обновена и побезбедна улица.

Претходно на овој локалитет кај зградите општината изврши оформување на паркинг со потпорен ѕид и поплочување, како и хортикултурно уредување на зелената површина. Реконструкцијата е на барање на жителите од оваа населба.