Категорија: Урбанизам и Комунални дејности

Обновување на хоризонталната патна сигнализација во Кавадарци

Обновување на хоризонталната патна сигнализација во Кавадарци

Општина Кавадарци деновиве врши обновување на хоризонталната сообраќајна сигнализација.

Согласно тендерската постапка, специјализираната фирма „Боита инг“ од Скопје ги обновува белите линии кои ги одбележуваат улиците и зебрите на пешачките премини, а со жолта боја се обновуваат линиите што ги означуваат такси стојалиштата.

Освен улците во градот Општината ќе ја обнови патната хоризонтална сигнализација и на локалниот пат Кавадарци-Ресава на делницата од приклучокот со региналниот пат Кавадарци-Прилеп до селото Ресава.

Годинава на 12 локации: крстосници, кружен тек и пешачки премини, на асфалтната подлога најпрвин беше поставена црвена бојаво првоаголна форма којапослужи како основа за нанесување назбри со белабоја.

На овој начин стручните служби од општината започнаа со примена на искуства од странство. Црвената подлога на пешачките премини есодвојна намена, прво како пдолога која го продолжува векот на трањеа набелите линии, апотоа и какодополнителен визуелен ефект којдава поголема видливост на пешачкиот премин.

Заради побезбедно извршување на работите, фарбањето севрши во ноќнитечасови кога интензитетот на сообраќајот е минимален.

За оваа цел Општината набави 4 тони боја, за што се инвестирани 494.086 денари. За работна рака за фарбање ќе се потрошат 470.000 денари.

Општината со новиот приод кон нанесување на бојата очекува продолжен век на користење, а пред се подобрување на безбедноста на пешаците и останатите учесници во сообраќајот.

260.000 ЕВРА, ИПА ГРАНТ ОД ЕУ ВО ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ

260.000 ЕВРА, ИПА ГРАНТ ОД ЕУ ВО ИНФРАСТРУКТУРА ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија помеѓу Маѓународната банка за обнова и развој и Република Македонија претставувана од Министерството за фуинансии и Општина Кавадарци, склучија договор за грант до 260.000 евра. Овие пари Општина Кавадарци ги наменува за реализација на два инфраструктурни проекти  со кои се подобруваат општинските услуги во локалната патна мрежа, како и во уличната мрежа во руралните населби.

Првиот проект се однесува за реконструкција и интервенции на локалните патишта за селата Дреново и Возарци, додека вториот проект е за  асфалтирање и поплочување на улици и тротоари во селата: Марена, Дреново, Ваташа, Сопот и Глишиќ.

Деновиве во завршна фаза е реконструкцијата на делница од локаланиот патен правец Кавадарци.с. Дреново во должина од 1 031 метри. Се реконструира потегот од спојот на локалниот пат со региноалниот патен правец Кавадарци-Прилеп Трасата води по старото прилепско џаде до првата угорница кон село Дреново.

Согласно првиот проект се работи и на реконструкција на делница од локалниот пат Возарци – брана ХЕЦ „Тиквеш“ во должина од 1 150 метри.

Што се однесува до намената на гранотвите сретства од Европската Комисија наменети за реконструкција на улици и тротоари во селата, со овој проект се опафтени асфалтирање на улици во Ваташ во вкупна должина од 544 метри, полпчување на улици во селата Марена, Дреново и Сопот со вкупна должина од 646 метри, како и поплочување на тротоари во селата: Марена, Сопот и Глишиќ со вкупна должина од 566 метри.

Согласно спроведената тендерска постапка по правилата на Светска банказа за овие проекти од европскиот грант ќе бидат потрошени 11.881.625 денари.

Откако ќе се реализира целосно проектот, тоа ќе значи подобрување на условите за живеење во овие кавадаречки села и тоа со дирекнта помош на граѓаните  на Унијита.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ  КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ КАВАДАРЦИ – с. ДРЕНОВО

Општината Кавадарци преку проектот за Рурален развој финансиран Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија, обезбеди асфалтирање на делница од локалниот пат Кавадарци-Дреново. Станува збор за ревитализација на потег од овој пат во должина од 1 100 метри. Согласно проектот оперативата на фирмата „Урбан инвест“ изврши градежни работи за ревитализација, на патот од 5,5 метри. Во оваа основа се проектирани две коловозни ленти секоја со широчина од 2 метри, како и банкини од двете страни на патот со единечна широчина од 75 сантиметри. Покрај тоа од двете страни на патот се обезбедени и испусти и одводи.

Во оваа фаза реконструкцијата се ондесува на потегот од спојот на локалниот пат за Дреново со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп. Трасата се движи по старото прилепско џаде, се до спојот со угорницата кон селото Дреново. На оваа делница ќе се постави асфалтна подлога со дебелина од 7 сантиметри на вкупна површина од 4150м2. Финансиската конструкција изнесува 3.532.370 денари кои се добиени Согласно договорите за заем и договорот за ИПА грант од Европската Комисија. Проектот го аплицира Општина Кавадарци преку Секторот за Локален економски развој.

Градоначалникот Александар Панов изврши увид во работите при асфалтирањето. Панов е задоволен одквалитетот. Притоа за јавноста изнесе и дополнителни податоци за проектот што општината го работи со договорите за заем и за ИПА грант од Европската Комисија. „Ова е продолжениена проектот со кој најпрвин извршивме реконструкцијана најоштетениот дел од асфалтот на улицата „Страшо Пинџур“ пред селото Ваташа. Сега сме на местото каде се работи на ревитализација на делница од локалниот пат кон селото Дреново. Деновиве ќе асфалтираме и на ревитализацијата на делница од локалниот пат Возарци-Брана ХЕЦ Тиквеш во должина од 1450 мести. Од овој проект ќе интервенираме и на улици вонеколку кавадаречки села. За сите нив од Европската Комисија добивме грант до 260.000 евра“. Рече Панов.

Градоначалникот потсети дека претходно Општината од оперативниот буџет изврши реконструкција на делницата од селото Дреново до спојот со старото прилепско џаде со што сега локалниот пат кон Дреново е целосно со обновен асфалт.

Паралелно со ова општинатаво изминатиот месец во селото Дреново финансираше поплочување на две селски улици. Едната соповршина од 305м2, за што се инвестираа 326.260 денари и втората улица со површинаод 340м2 за што се поптрошија 374.760 денари. Парите се обезбедени од буџетотот на општината.

Со овие два зафати Општина Кавадарци привршува со заокружување на проектот комунална изградба во село Дреново. Имено во изминатите осум години од мандатот на градоначалникот Александар Панов во инфраструктурата на селото се инвестирани  повеќе милони денари со што  се са флтираа или поплочија безмалку сите улици во селото. Се интервенираше на училиштето, се ревитализираше центарот на селото со изградба на плоштад, се изгради детски забавен парк, а се инвестираа и сретства во повеќе други сегменто со што во многу се подобри и сеподигна стандардот на живеење во ова село.

КАВАДРАЦИ ДОБИ СООБРАЌАЈНИЦА КОЈА ЌЕ ГО РАСТОВАРИ  СВЕРНИОТ ВЛЕЗ ВО ГРАДОТ

КАВАДРАЦИ ДОБИ СООБРАЌАЈНИЦА КОЈА ЌЕ ГО РАСТОВАРИ СВЕРНИОТ ВЛЕЗ ВО ГРАДОТ

Скромно во присуство на градоначалникот Александар Панов во име на инвеститорот-Локалната самоуправа, претставници на изведувачот и компании кои учествуваа во проектирањето, изведбата, беше промовирана ревитализираната сообраќајница на Западен Булевар, на влезот во Кавадарци од правецот на Росоман. Новата сообраќајница е изградена согласно сите прописи и стандарди во должина од 440 метри. Широка е 16 метри со булеварско решение, има четири коловозни ленти во двата правци, тротоари на двете страни, осветлена со 16 канделабри и други пропратни сообраќајни елементи. Инвестирот е општина Кавадарци, а изведувач на работите беше фирмата „Ми Комерц“ Кавадарци. За овој проект од општинскиот буџет беа потрошени нешто над 13 милоини денари.

На промоцијата за јавноста градоначалникот Панов уште еднаш ги посочи причините задоцнењето на реализацијата на овој капитален инфраструктурен проект. Притоа потсети дека експропријацијата беше главната приичина за доцненето од две години. „Но сега кога тоа го надминавме можеме пред граѓаните да ја претставиме новата соврмена сообраќајница и да ја дадеме на користењеа“ посочи Панов и продолжи „Затоа поучени од ова негативно искуство паралено со изградбата на улицата се зафативме со надминување на истиот проблем во наредните 700 метри. Изјавувам дека ни останаа уште две спорни експропријации кои се во судот од каде очекуваме позитивно решение согласно важечките закони. После надминувањето на тој проблем, создаваме оптинмални услови за продолжување на ревитрализацијата на северниот влез со исто решение за наредните 700 метри. Но со оглед на висината на исзносот за градба релно е тоа да се реализира во две фази од по 350 метри во наредните две години. Во наредниот период во етапи ќе се продолжи со доизградба на ова делница до фабриката Дрекслмајер “ рече градоначалникот Панов.

Обновување на оштететни сообраќајни знаци

Обновување на оштететни сообраќајни знаци

Општината согласно програмата за одржување и обновување на вертикалната патна сигнализација низ улиците и локалните патишта деновиве врши нивна замена и обновување.

Согласно тендерската постапка набавени се  вкупно 44 знаци, 4 огледала и 26 столбови. Исто така општината набави и две средства за смирување на сообраќајот. Станува зборз за модифицирана верзијана поранешните легнати прешки попознати како „лежечки полицајци“. Овие пречки ќе бидат поставени на фрекфентни улици каде неодговорните возачи редовно ја пречекоруваат максималната дозволена брзина. Со нивно поставување ќе се подобри безбедноста на сообраќајот пред се на пешаците.

Вкупниот износ на оваа набавка е 180.000 денари со ДДВ, а изведувач на работите е фирмата „Бојта инг Скопје“.

Знаците  деновиве се поставуваа на локалниот пат Кавадарци-Ресава-Бегниште 8 знаци, а останатите беа распоредени по улиците низ Кавадарци.