Категорија: Улици и тротоари

ПОПЛОЧЕНА НОВАТА УЛИЦА „ВУКО КАРОВ“  ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

ПОПЛОЧЕНА НОВАТА УЛИЦА „ВУКО КАРОВ“ ВО НАСЕЛБАТА „ПАРК“

Општина Кавадарци од денеска впишува уште една урбанизирана улица на територијата од градот.Ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“ од Кавадарци ги поставуваше последните квадрат  павер елементи на новопробиениот крак од улицата „Вуко Каров“ во населбата „Парк“.

Според проектот на општина Кавадарци се урбанизираше нова улица во должина од 140 метри.

Проектот е дел од програмата за комунална изградба, а парите се обезбедениу од општинскиот буџет.

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

ПОПЛОЧЕН КРАК ОД ул.„ИЛЧО ДИМОВ“

Оперативата на фирмата „АС Машини“ од Кавадарци заврши со реализација на општински комунален проект во Ваташа.

На крак од улицата „Илчо Димов“ се поставија рабници и бехатон коцки, со што се урбанизраше уште една улица во Ваташа во должина од околу шеесеттина метри.

Проекто е на барање на жителите од тој дел на Ваташа.

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

АСФАЛТИРАН НОВИОТ ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ДОНЕ ПОПОВ“

Општина Кавадарци денеска заокружи уште еден комунален проект  со кој беа опфатени повеќе улици.

Ангажираната оператива на фирмата „Градба промет“ денеска изврши асфалтирање на новата траса од улицата „Доне Попов“ во должина од 90 метри. Целта на проектот е да ја спои улицата „Доне Попов“  со улицата „Григор Прличев“.

Согласно проектот општината претходно работеше на пробивање, нивелирање на подлогата, како и на поставување тампон. и рабници. Во завршната фаза уследи асфалтирање.

Проектот за пробивање и спојување на улицата е на барање на жителите, а во рамките на програмата за комунална изградба во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ  ВО УЗ „СЛОГА “

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ ВО УЗ „СЛОГА “

Општината Кавадарци  успешно реализираше уште еден проек од комуналната изградба. Во Урбаната заедница „Слога“ се изврши  поплочување на тротоари од улиците: „Беласица“, „Авала“, „Преспа“, потоа на улицата, како и на краци од улицата „Браќа Џунови“.

Изведувач на работите беше фирмата „Градба промет“ од Кавадарци, чија оператив во периодот од јануари до март оваа година поплочи површина од 2400  метри квадратни.

Проектот е поголема јавна набавка на општината со кој се обновиа дел од постојните и се пробиа нови тротоари на споменатите улици. Целокупната површина беше покриена со павер елементи (бехатон коцки).

Поплочувањето е реализирано на барање на граѓаните од УЗ „Слога“.  

ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ЗАВРШИ АСФАЛТИРАЊЕТО НА ПРОБИЕНИОТ „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

 Оперативата на фирмата „Градба промет“ денеска заврши со асфалтирање на новиот пробиен дел на „Западен булевар“ кај спојот со улицата „Ѓоре Брушански“ до „Кавадаречки дол“. Со тоа финиѓираше изградбата на улица која е значајна сообраќајница во овој дел на Кавадарци.

Претходно општината ја реконструираше старат подземна инфраструктура на водовод и каализација (фекална и атмосферска). На оваа делница се посатавиа и нови линии, по што следеше асфалтирање.

Урбанизацијата се заокружи со поставување на нова линија од системот на јавно улично осветлување на високи метални столбови  со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.