Категорија: Улици и тротоари

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

ПРОШИРУВАЊЕ НА ТРОТОАР НА БУЛЕВАРОТ „МАКЕДОНИЈА“

Општина Кавадарци максимално ја користи продолжената градежна сезона за реализација на нови проекти од комуналната изградба.

Согласно програмата, оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на реализација не проект за проширување на тротоарот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи на локација со купна површина од 300м2 на странат од комплексот ресторани. На овој дел ќе се постават павер елементи, а за возврат пешаците ќе добиа побезбеден простор и ќе се ослободи коловозот од паркираните возила кои го забавуваа нормалното одвивање на сообраќајот.

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

КАСТРЕЊЕ НА ДРВОРЕДОТ НА БУЛЕВАР „МАКЕДОНИЈА“

 

Општина Кавадарци како дел од програмата за одржување на јавно прометните површини, преку ЈП „Комуналец“ реализираше акција за кастрење на дрворедот на дел од булеварот „Македонија“.

Се работи за интервенција на кастрење на обраснатите дрвја на потегот од спојот со булевар „Никола Минчев“ до спојот со булевар „Цветан Димов“.

Приоритет при изведбата на овој зафат беше расчистување на гранките кои попречуваа во јавното улично осветлување.  Главната интервенција беше за отстранување на гранките кои во ноќните часови пречеа на светилките кои го осветлуваат тротоарот, и што предизвикуваа пречки и проблеми при движењето на печаците.

Исто така беа отстранети старите, сувите, како и гранките обвиснати над коловозната лента кои правеа проблеми на возилата . 

ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

Општина Кавадарци го реализираше проектот за целосна реконструкција на делница од улицата „Северен булевар“.

Градоначалникот на Кавадарци м-р Митко Јанчев, во придружба на Марко Колев од Вардарскиот плански регион и раководителите на Секторите за урбанизам Драган Симоновиќ и за Локален економски развој Тодор Ефремов денеска изврши увид во работите како и промоција на реконструираната делница.

Во обраќањето до јавноста градоначалникот Јанчев истакна: „Овој проект  се  реализира  со средства на Општината и на Вардарскиот плански регион во износ од 8.526.000 денари. Во ваа фаза се обнвои делница од 450 метри на потегот од спојот на северен со западен булевар, па до прилучокот на Булеварот „Никола Минчев“ со обиколницата „Северен булевар“. При промовирањето на обновената делница посочи дека ова е само дел од обемниот проект во општината преку кој со посредство на Светска банка ќе се реконструираат сите главни улици во Кавадарци, вклучително и преостанатиот дел од „Северен Булевар“.

Со овој зафат се заокружи проектот на Општина Кавадарци за реконструкција на коловозната лента на дел од обиколницата север која ги спојува влезотвите во Кавадарци од правец на Неготино и од правецот на Росоман.

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНАТА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА РЕКОНСТРУИРАНИОТ ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

Општина Кавадарци го реализираше проектот за обележување на хоризонталната патна сигнализација на реконструираната делница на „Северен булевар“.

На должина од 450 метри, преку оперативата на ЈП „Комунале“ се обележаа испрекинатите бели линии, срелките покажувачи на правец и пешачки премини. Новата хоризонтална сообраќајна сигнализација е обележана на делницата од спојот на северен со западен булевар, па до прилучокот на Булеварот „Никола Минчев“ со обиколницата „Северен булевар“.

Со овој зафат се заокружи проектот на Општина кавадарци за целосна обнова на коловозната лента на дел од обиколницата север која ги спојува влезотвите во Кавадарци од правец на Неготино и од правецот на Росоман.

РЕВИТАЛИЗИРАН ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

РЕВИТАЛИЗИРАН ДЕЛ ОД „СЕВЕРЕН БУЛЕВАР“

Со завршните работи од реконструкцијата на делница од „Северен булевар“ се постави вториот слој „асфалт-бетон“ со дебелина од 6 сантиметри во должина од 450 метри со што овој потег од заобиколницата ќе биде со подобрени перформанси.

Проектот во вредност од 8.526.000 денари покрај асфалтирањето, опфати прво отстранување на стариот оштетен и дотраен асфалт на површина од 3.400м2, при што целосно беше извадена старата подлога.

Во правец на подобрување на носивоста, согласно повисоките применети стандарди на нејзино место се постави „гео композит“, како и нов слој дробен камен од 40 сантиметри како подлога на која се нанесоа два слоја асфалтна маса со вкупно 15 сантиметри.

Со овој проект носивоста  на подлогата на оваа делница е повеќекратно подобрена.

Во оваа фаза се ревитализира потегот од спојот на Северен со Западен булевар, па до спојот со булеварот „Никола Минчев“.

Реконструклцијата е проект на општината преку Вардарскиот плански регион, а во наредната фаза општината ќе пристапи кон ревитализација на преостанатиот дел од „Северен булевар“ преку проектот со Светска Банка за ревитализација на главните улици во Кавадарци.