Категорија: Улици и тротоари

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИНДУСТРИЈСКА“

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ИНДУСТРИЈСКА“

Оперативата на ангажираната фирма „Градба промет“ од Кавадарци работи на отстранување на стариот и достарен асфалт на дел од улицата „Индустријска“ во кругот на поранешниот Дрвен комбинат„Страшо Пинџур“.

Според роектот на делницата поредвидена за ревитализација покрај отстранувањето на стариот асфалт че уследи поставување на рабници, тампонирање и асфалтирање.

Општината е финансиер на проектот со кој се подобрува патната инфраструктура во една од индустријските зони на градот, каде работат значаен број на фирми од малото стопанство.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА  НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦАТА „БЕЛ КАМЕН“

Нова пешачка патека со површина од 300 квадратни метри се гради на улицата „Бел камен“ во истоимената населба. Деновиве се поставуваат рабници со кои се формираат контурите на патеката, по што ќе следи поставување на бехатон коцки.

Изведувач на работите е фирмата „АС машини“ од Кавадарци.

Општината ја гради патеката на барање на жителите од тој дел на градот.

ДОГРАДБА НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“  ДО СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА   

ДОГРАДБА НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ДИСАНСКА“ ДО СПОМЕН КОСТУРНИЦАТА  

Во рамките на комуналната изградба општината Кавадарци реализираше проект за продолжување на крак од улицата „Дисанска“ во населбата „Парк“. Ангажираната оператива деновиве ги заврши градежните работи со поставување на рабници за оформување на трасата на улицата во должина од 300 метри, по што се спроведе и тампонирање.

Во наредниот период  ќе уследи асфалтирање на улицата. Претходно на истата делница се изврши прокоп и поставување на цевки и шахти од новата линија за канализација.

Со реализацијата на овој проект општината ќе обезбеди урбанизиран и  асфалтиран пристап до Спомен костурницата од истичната страна.

ПРВА ФАЗА ОД ПРОБИВАЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ПРВА ФАЗА ОД ПРОБИВАЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Оперативата на фирмата „Градба промет“ работи на пробивање на улицата „Западен булевар“ на потегот од градските гробишта до спојот со улицата „Ѓоре Брушански“ кај „Кавадаречки дол“.

Во оваа прва фаза се работи на делница во вкупна должина од 740 метри, од кои првите 300 метри се целина на коловоз и тротоари, по што улицата се дели на два крака, секој со должина од 240 метри.

Според проектото на општината на оваа делница се реконструира старат подземна инфраструктура на водовод и каализација (фекална и атмосферска), а се посатавуваат и целосно нови линии таму каде што има потраба.

Во наредниот период ќе следи поставување на рабници и тампонирање, а во завршната фаза улицата ќе се асфалтира. Урбанизацијата на оваа нова улица ќе се заокружи со поставување на нова линија од системот на улично осветлување на високи метални столбови  со еколошки и штедливи ЛЕД светилки.