Огласи и соопштенија

општина -зграда

Објава број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2017 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по…
javen oglas - elena luka

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис или проширување на веќе постоечкиот

Фондацијата Елена Лука објавува оглас за самохрани мајки за поддршка за започнување на сопствен бизнис…
општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2017 за прибирање на барања за остварување на правото за реконструкција на станбени згради за подобрување на енергетската ефикасност во колективното домување во Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002…
општина -зграда

Јавна расправа Екологија на тема „Состојби и можни решенија за надминување на проблемот со сезонското загадување на воздухот со ПМ 10 честички“

  Општина Кавадарци организира Јавна расправа на тема:  „Состојби и можни решенија за надминување на…
општина -зграда

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граганите на територијата на Општина Кавадарци за набавка на горилник на плин за печење на ракија од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  Врз основа на Одлуката за  надоместување на трошоци на граѓаните…