Огласи и соопштенија

општина -зграда

Јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2017 година наменети за финансирање на…