Огласи и соопштенија

Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАСАДИ ОД НИСКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 Се повикуваат граѓаните на Општина Кавадарци  на кои ниските температури што ја зафатија Општина Кавадарци…
Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2016 за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2016 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Се повикуваат спортистите, спортските клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и…
Мелци -депонија

Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот „Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракциите во општина Кавадарци“

Јавната расправа по Студијата ќе се одржи на 15.03.2016 година (вторник) во  големата сала на…